A mágia

 
A mágia minden vallás kezdeteinél kimutatható, a természeti népek gondolkodására és világképére jellemzõ vallási cselekmények sorozata: a titkos erõket bizonyos, szigorúan rögzített szertartásokkal, ill. szabálykövetõ viselkedéssel igyekeztek szolgáltatukba állítani. Beszélünk ún. fehér és fekete mágiáról, habár a mágia nem fehér, vagy fekete, saját célja mindig függö a mögötte álló egyén céljaitól. Azt a bûbájosságot, amit jó célok érdekében végeznek, fehér mágiának nevezzük, amit gonosz szándékkal ûznek, fekete mágiának hívják.  Maga a világ is mágia, sokunknak még a fizika és a matematika eredményei is ebbe a kategóriába tartoznak. A mai ember azonban a mágiát automatikusan a varázslattal, sõt a negatív töltésû használatával azonosítja csupán. Hajlamosabbak vagyunk tehát a fekete praktikákra? A jövö átláthatalansága és az ember alapvetö félelmeinek megnyilvánulásai megnövelték a fekete mágia iránti keresletet.Ugy tûnik, a félelem energiái erösebbek, mint a szeretetéi. Köszönhetjük ezt a tendenciát elsösorban a médiáknak, a filmgyártásnak, a felgyorsult életnek. A fehér mágia húrjai finomabban, légiesebben szólnak,érzékelésükhoz határozottan át kell lépnünk a mindennapi élet vastag szûrõit, lelki szemeink elött a szeretet vízióját fenntartva.
A mágia a legtöbb, sõt, szinte valamennyi vallásban szerepet játszik (a római katolicizmusban az oltáriszentség átlényegülése például tiszta mágia). Sokan mégis szinte csak a boszorkánysághoz kötik, talán mert errõl rendelkezünk a legtöbb információval. A boszorkányság, a wicca mindenekelõtt szintén egy vallás. Az Úr és az Úrnõ dícsérete ezért a boszorkányság legfõbb feladata, a mágia másodlagos a hódolat mellett. A mágia önmagában csak mesterség - ezért ha valaki mindössze csak varázsolni akar, nem kell boszorkánnyá lennie hozzá.  Elméletileg bárki varázsolhat, legalábbis megkísérelheti, az ilyen ember a varázsló. De  a mágiának több tucat, sõt több száz különféle fajtája van, és némely változata rendkívül veszélyes. 
Hogy mit is jelent mégis pontosan az a szó, hogy "mágia"? Ez a kifejezés különbözõ emberek számára különbözõ értelemmel bír. Nem színpadi varázslásról, szemfényvesztésrõl van szó. Hölgyeket kettéfûrészelni, kendõket elõcibálni a semmibõl - merõ illúzió. Aleister Crowley meghatározása szerint a mágia "az a tudomány vagy mûvészet, amelynek segítségével csupán az akaratunkkal változást idézünk elõ". Más szavakkal: elérjük, hogy az történjen, amit akarunk. Hogyan tehetjük ezt? Íme egy kis részlet Boko Gede: The Everyday Practice of Voodoo (A vudu alapgyakorlatai) c. könyvébõl:

 
Sose bájoljon azért, hogy "lássa, mûködik-e" - valószínûleg nem fog -, vagy azért, hogy bebizonyítsa valakinek, hogy igen. Csak a legnagyobb szükség esetén folyamodjon hozzá. Nehéz munka, ha jól csinálja.
Az õsember úgy bájol, hogy elképzeli, amit akar. Leül, és "látja" magát, amint vadászik. "Látja", ahogy becserkészi az állatot, ahogy megtámadja és megöli. "Látja" magát, ahogy eszik. Néha a felidézést megkönnyítendõ, rajzol. Képet fest, vagy vés magáról, amint elejti a vadat. Mindez a "szimpatikus" vagy hasonlóságon alapuló mágia része... A LÁTÁS, vagyis a vizualizálás megtanulását gyakorlatok segítik. Az elsõ könnyû.
Tépje ki mondjuk egy ház képét egy képeslapból. Nézze meg figyelmesen. Tanulmányozza alaposan. Lássa a ház minden részletét. Jegyezze meg a kép többi részét. Lássa a tetõ alakját; az ablakok méretét, elhelyezkedését. Lássa az ajtót és a hozzá vezetõ lépcsõsort, ha van. Lássa a kertet és a kerítést, ha van. Lássa a ház mellett vezetõ utat, az esetleg a képen lévõ embereket.
Most szakítsa ketté a képet. Az egyik felét tegye egy ív hófehér papírra. Nézzen rá. Vizualizálja a kép hiányzó részét. Lássa az egészet. Lássa emlékezetében minden részletét. Végül ellenõrizheti önmagát a kép eddig hiányzó felének segítségével.
Ezt a gyakorlatot végezheti egyre bonyolultabb képekkel mindaddig, amíg minden részletet könnyedén fel nem tud idézni.
Most tegye maga elé egy ember fényképét (ezt többek között gyógyításnál alkalmazhatja)... Addig kell tanulmányoznia, amíg minden részletét hajszálpontosan nem látja. Képessé kell válnia arra, hogy lássa, hogy vizualizálja õt, miközben azt teszi, amit maga akar.... Lássa! Akarja! Koncentráljon!

 
"A fekete és a fehér mágiának nincsenek faji összefüggései, a jó és a rossz korai iráni fogalmából eredeztetjük õket. Zoroaszter (Zarathusztra) szerint a démonok (dévek vagy daévák) között egyetlen mindenható van, Ahura Mazda, a fényességes, a jó, a szent - a Fény, a Nap. Vele szemben áll a Sötétség - akit Ahriman, az õsgonosz testesít meg (hiszen fekete nélkül a fehér sem létezne. Ahura Mazdától magától sok lény fogant, õ az atyja többek között a két ikerszellemnek, a Jótevõnek és a Pusztítónak is, akikben megismétlõdik a jó és a rossz õseredeti elkülönítése). A dévekbõl lettek az ördögök. A Jó és a Rossz dualizmusának (kettõsség) elvét továbbviszi a Mithras-kultusz, majd a kereszténység. Így lényegében Iránból örököltük meg a fehér és a fekete mágia alapelveit." (Raymond Buckland)