Elfek Könyve
Az elf nép

Az elf nép rövid, átfogó történelme

A könnyűléptű nép, legendái szerint, ők érkeztek legelsőnek Ynev földjére. Történetükben, egy nagy forgatag repítette őket erre a földre, s egyeduralkodó fajként népesítették be, az akkor még kopár területeket. Érkeztükkor nőt ki az anyaföldből Urria, egyetlen Istenük segedelmével, az első fa, mi az Uscayha nevet viselte (Új Árnyat Adó) Sokáig, békében, s egyetlenként éltek, ám valamikor a Sírások korában felfedezték, hogy még sincsenek egyedül, s a felfedezettek az aquir nevet viselték. A felfedezés után, évezredek teltek el, míg szép lassan megismerte egymást a két faj. Az elfek birodalma akkoriban virágzott, s hatalmas területeket uraltak akkoriban. Ám elf léptékkel hamar kiderült, hogy az aquirok eddig szépen mosolyogva tervezték, hogyan végeznek az elf néppel, s hozzák el az örök sötét birodalmát. Tervük szerint ki akarták oltani a napot, a holdat s a csillagokat, hogy a végtelen éj országává tegyék Ynev földrészét. Ám a hosszúéltűek nem hagyták ennyiben az aquirok tervét, s hadba szálltak velük. Nagy háború következett kettejük között, mely olyan hősöket szült Ynev földjére mint Ezüstkardú Fraien, Haienn a naplények ura, s Enua Hillio a sárkányszövetség megalapítója. A sárkányoknak köszönhetően sikerült a fattyakat visszaszorítani, s a föld alá küldeni őket mindegy szálig, a mai Ediomad területére. Valahol itt szakadt ketté, észak és dél elfjeinek története, hisz többségük a háború után délen keresett menedéket, s mindösszesen két ország maradt az északi tájakon. Az egyik Valerium (jelentése Jórév) egy hajós országgá lett, a másik pedig Rehiar (Szemek földje) a remek kovácsok volt ismert. Ezen a vidéken már magukat crantainak nevezők is felbukkantak, s velük vívtak harcokat a túlélésért az északon maradt elfek. Az itt maradottaknak volt kötelességük figyelni, és jelezni, ha bármiféle veszély közelegne a könnyűléptű nép felé. Rehiar óelfjei ekkoriban emelték Oilan városát, mi a mai napig is áll Sirenarban. Urria tizenkét szemet jelölt ki, kik a családok élére áltak, s Oilanból figyeltek, s vigyáztak.Ám valami mégis elkerülte a figyelmüket, hiszen nem sokkal később Valerian megsemmisült. Az orkok népsége volt mindenben a hibás, hisz a szemek mindentlátó tekintete átsiklott a rövidéltű csürhén, s figyelmen kívül hagyta, hogy mennyit is képesek ártani az elf népnek. Mire a segítség megérkezett, addigra Valerian eltűnt Ynev színteréről, s csak merő bosszúból pusztította el Allrin a tizenkettek egyike az orkok nagyvezírét Ujhorgánt, s népét pedig menekülésre kényszerítette. A tizenkettek azonban manapság csak hatan vannak, hisz miután a sötét nép, az aquirok ismét a felszínre merészkedtek, hat áldozta életét. Ekkortájt lett Mallior kalahorává, az elf hős, ki bosszúból kilenc valóvérűt küldött a halálba. De térjük át a déli elfek történetére, egy pillanatra. Akkoriban volt utoljára nagy nép az elf, hiszen hatalmas erdők urai voltak ők. Ez volt a Szellők Ideje. Urria vezetőként küldött népének néhány kiváltságos Ó-elfet, kik Tysson Larba vezették népüket. Kránon kívül, szinte egész Dél Ynev az ő fenhatóságuk alá tartozott, s itt, ismét a béke évezredei köszöntöttek az elfekre. Ekkor kaptak az elfek más tulajdonságokat is, melyek megváltoztatták, könnyebbé tették életüket. Ekkoriban adatott a népnek az első megtartó, kinek pártfogója Sienna Boralise volt az érintéssel enyhítő, kit most északon Narmiarenként tisztelnek. De ennek az időnek is vége lett, majd megjelent újabb két faj Ynev színpadán. Amund és Dzsenn. Senki nem tudja miért is érkeztek ide, s mi volt háborúskodásuk célja, de tény és való, hogy gyűlölték egymást, már a kezdetek kezdetén is. Persze ostoba háborúskodásaikba a könnyűléptű népet is belekeverték, s hosszú harc után elfek ezreinek okozták vesztét, s későbbi szenvedésüket. Ezekben az időkben keletkezett Taba El Ibara, minek homokját a harcok előtt dús lombkorona takarta, s ekkoriban váltak a homok lakóivá ottmaradt elfek garmadája, kik azóta is Tyssa L’ymenel-t tisztelik kalahorájukként. Ismét hátrálásra kényszerült a nép, majd megszületett a második Tysson Lar. Itt élte át az legutolsó boldog korát a könnyűléptűek népe, s itt tett pontot boldogságukra az idő. Hiszen jött krán, az ork hordáikkal, s letarolta a virágzó birodalmat Tysson Lart. Érdekes, hogy az elfek történetében az orkok kétszer is vesztüket okozták egy egy birodalmuknak. Ezért is gyűlölik őket annyira, az aquirkról már nem is beszélve. De nézzünk vissza egy picit északra. Szóval, egészen ezeddig ők is csak vegetáltak, s visszaszorultak mind crantai, később kyr nyomásra a mai területeikre, s megalapították Sirenart, (jelentése Keresők) s a Tizenkét család szövetségét. Ekkoriban alakult meg egy másik emberek által létrehozott szövetség, szintén északon, de ez már egy másik történet.

Az elfek vallása északon

Ellentétben az emberekkel, az elfek nem isteneket, hanem isteni lényegű egykor élt hősöket tisztelnek, onnantól, mikor is Urria elfordította tőlük tekintetét. Ezek délen és északon mások, ám közülük is vannak, kiknek mára már elveszett hatalmuk, s vannak kik még mostanság is erejükkel táplálják a hosszúéltű népet.
Narmiaren, a Ködökön Járó: A legnépszerűbb kalahorák egyike. A hajnalok urának is nevezik. A fák, az állatok, s magának a természetnek az ura. Az elfek szerint minden növény nevét ismeri, amely valaha létezett Yneven. Ő maga jellemzi mindazt a kiábrándultságot, ami magát a könnyűléptű népet is. Az ő útmutatásait követi mindazon elf, aki a természetbe "menekül". Délen Sienna Boralisse és Fliadais D'Anatel alakjában tűnik fel, ám tudni kell, hogy egy és ugyan azon kalahoráról van szó, mind északon mind pedig délen.

Tyssa L'imenel, a vér nélkül való: Rég letűnt korszakokba vezet vissza az ő története. Leginkáb a sivatagi elfek kalahorája ő, ki a legismertebb mártír kalahora. A legendák szerint aquirok gyötörték, s kínozták, majd folyatták ki vérét, s innen ered a neve. Délvidéken Nemathial Arivenként ismerik.

Veela Luminatar, az Egykor Volt Fényesség: A legősibb kalahorák egyike. Az óelf iratokban Finna Liest említik nála hamarabb. Ő dolga emlékeztetni népét, az ősidőkben elkövetett bűnökre, a kitaszításra, s amiért Urria elfordította tekintetét az elfekről.

Az elfek vallása délen

Finna Lies, a korokon tanító: A Nép legelső kalahorája, aki az elfek érkezte után gyámolította az elfeket, s a csalódottakat. Noha kultusza már nem olyan mint régen, még mindig számos elf áldoz neki. Manapság átvette szerepét Narmiaren.

Siena Boralisse, az Érintéssel Enyihítő: A fák és a patakok szelleme, az ő testéből sarjadnak a gyógynövények. Az egészség aés a természet felvigyázója, bizonyos vidékeken Narmiaren fákba költözött lelkeként tisztelik.

Magon L'levar, a Szavakat Ismreő: Az elfek népének bölcse. Ő ügyel arra, hogy semmi feledésbe ne merüljön, ami egyszer megtörtént. Valamikor az aquir háborúkban veszett nyoma, ám azóta is várja az alkalmat, hogy visszatérjen, s népét támogassa minden erejével.

Eidhil K'Meakhan, a Dalokba Élő: A másik kalahora, aki a múlt történéseit őrzi, s vigyáza, ám ő a dalnokok s a költők által emlékeztet minden elfet a legendákra s a történelmük eseményeire.

Nemathiel Airaven, a Tűzhelyre Vigyázó: Tyssa L'imenel deli megfelelője ő. Ám itt a jövő, s a családi békét hívatott rendben tartani. Kétszer is elpusztult már, ám a Nép bizakodása mindkétsze lángot gyújtott halott testében.

Rhienna Malvaireen, a Tűz Csiholója, a Mosolyokban Honoló: Az elf szerelmesek pártfogója. A szívekben lobogó tűz felvigyázója. Aki híján van a mosolynak, a szerelemnek, azokhoz mindenképpen eljut. Ő a virágpor, a madárdal, a tavaszi szellő. Mondják, akit megérint bármely megnyilvánulása, rögtön szerelembe esik.

Flidais D'amatel, a Lombok őre: Narmiaren és Siena Boralisse testvére, esetleg az ő valamely megtestesülésük a déli elfek szerint. Bizonyos erdők őrző kalahorája, a megadó és megbocsátó türelem hírnöke.

Moranna Naranol, a Homály Lakója: A szükségszerű elmúlás kalahorája, mosolya szelíd és titokzatos. Minden elf lelkének mérlegelője, noha szabadosabb szellemi irányzatok elvitatják tőle ezt a jogát. A túlvilági vándor, aki a beletörődés és a tiszta szem tanítását vallja. A megváltozhatatlan sors gyakorlati, de nem erkölcsi főségét hirdeti.

Délen és északon egyaránt tisztelt kalahora: Az egyetlen kalahora, akit valamennyi elf tisztel, még a kránban élők is. Életében legendás hős volt, aki dicső halálával szentté magasztosult, ám örök kárhozatra is ítéltetett. A legenda szerint az aquir háborúkban, az egyik Rehint fogadta be saját testébe, s így indult neki ediomadnak. Kilenc valóvérűt pusztított el, de a tizedik hatalomigéje az örök sötétségbe taszította.
Elfendel és Sirenar napjainkban

A történeti háttér után, térjünk rá azokra az elfekre, akiket a játékos megszemélyesíthet. A játszható kasztokra. Mind Sirenarban mind elfendelben. Aki elf karakterrel kíván játszani, mérlegre kell raknia, a belőle származó hátrányokat, illetve az előnyöket.A könnyűléptű nép északon és délen más-más kasztokat alkot. Délen sokkal emberközelibb kultúrát alakítottak ki, míg északon tűzzel vassal, vigyázzák, hogy idegen ne lépjen határaikon belülre. Északon, Oilan városa Sirenar központja, nevezzük most fővárosnak, s a Rehynnek itt székelnek. Hatan vannak, s figyelnek óvó szemekként, valamint "ők a szövetség uralkodói is. A szent városba csak olyan nyerhet bebocsátást, aki még nem érintkezett más fajok gyermekeivel, kivételt csak egy két esetben láthatunk. (lsd. Később) Elfendelben egészen más a helyzet. A főváros a Király Városa (Shedan) néven ismert. Itt csak elfeket találhatunk, ám nem annyira kötöttek a feltételek mint Sirenarban. Az uralkodó természetesen a király elf nevén hidan. Ő minden esetben óelf, s csak óelf családból kerülhet valaki erre a posztra. Előfordulhat az is, hogy többen viselik ezt a rangot. Ez nem a megosztottság, minél inkább az egységet hívatott jelképeznini.

Elfendel
Elfendel
Nos, amint már fentebb is látható, az Elfendeli kultúra sokkal inkább befogadja az emberi népet, s az ifjabb fajokat, mint Sirenari társaik. Kevésbé féltik kultúrájukat, burkolóznak be, s menekülnek a külvilág elõl. Megértik, sõt be is fogadják az idegen fajokat. Hiszen, mi mással lehetne magyarázni, azt a kikötõvárost, amit az Elfendeli tengerparton találhatunk. Ennek a neve Ninheon, s talán ez a legnagyobb változásokon átesett elf település. Rengeteg ember, félelf lakja. Nem igazán a kereskedelmi forgalom erre a meghatározó, a neve ellenére, mind inkább a lenyûgözõ látvány és az egyediség vonza ide más fajok gyermekeit. Fõvárosuk, ahol a király is él, (elf nevén Hidan) Shedannak hívják. Õ dönt a népet érintõ fontosabb kérdésekben, s elõfordul, hogy a délvidék elfendelen kívül élõ lakói is engedelmeskednek szavának. (Yllinor). A kisebb, családokat érintõ kérdésekben, a hercegek joga a döntéshozatal. Elf néven shindar. A legfontosabb feladatuk, a család védelme, s az érdekeik szem elõtt tartása. Õk nem lehetnek megtartók, sem pedig luminatarok. Luminatar, róluk még nem esett szó. Õk, talán a legbölcsebb, elfjei egész Ynevnek. Olyan elfek õk, kik megvilágosodtak, s ekkor birtokába jutnak az összes eddigi életük tudásanyagának. Délen öt, míg északon összesen hét élhet belõlük.
Szólnunk kell még az itt elfendelben található amolyan varázslóiskoláról, a Tudás Tornyairól. Itt képzik elfendel mágiatudóit, s itt található leírás az elfeledett ómágiáról is. Az oktatók között nem egy is akad, akik még birtokában vannak ennek a tudásnak a maradékának. Varázslókat képeznek itt, persze nem a hagyományos értelemben vett varázslókra kell itt gondolni. A természetes anyag mágia, mesterei õk, kik mágiájukkal a tudásszerzést, a vizsgálódást segítik. Rendkívül bölcs elfek õk, kik nagy tiszteletnek örvendenek.

Elfendel megtartói

Szinte képmásai az északi társaiknak, kik Narmiarent hiszik, s tisztelik kalahorájukként. Délen Siena Boralisse, az Érintéssel Enyhítõ tölti be szerepét, s nyilvánul meg hatalma. Kettejük között, annyi különbséget lelhetünk csupán, hogy vannak akik ugyan azt a szerepkört vállalják, mint északon élõ társaik, õk mindenben megegyeznek velük, ám vannak közöttük kivételes képességûek, kik a Tudás Tornyában tanulják el a varázslói mágia alapjait.
Õk az igazi értelembe vett elf varázslók, kik nem csak a magas mágiával, hanem szakrális hatalommal is rendelkeznek. Õk, különleges “szféraként” használhatják a megtartók mágiájánál leírt általános varázslatok mellett (õk az egyedieket nem), a varázslói mágiák egyes elemeit. Hosszú éveken át tanulmányozzák, s értelmezik ezen mágiaformák alapjait, s válnak Ynev talán legbölcsebb elfjeivé. Nem a pusztítás a lételemük, s nagyon ritkán nyúlnak mágiájuk ezen részéhez, némelyikük talán egész életében sem. Sokkal inkább próbálják lecsillapítani, s elüldözni ellenfeleiket, támadóikat. Õk, támadást sosem kezdeményeznek, mindig jó szóval próbálják visszafogni, a botor lelkeket. (Elviekben csak NJK-k lehetnek, hisz rettentõ ritkán hagyják el Elfendel erdejeit, de a könnyes szemek ebben az esetben is elérhetik céljukat. Mindazonáltal csak és kizárólag olyan játékosoknak ajánlatos, kik értik, s képesek azonosulni az elf karakterrel, s mentalitásukkal.) Siena Boralisse megtartója, játéktechnikailag a következõképpen számolandó. Miután átlényegült, a kalahora által, s betegségei, fogyatékosságai, elméje épülésére váltak, az elf megtartóvá lesz. Ha az átlényegülés után, asztrál, akaraterõ, s intelligencia képessége eléri a 18-as átlagértéket, betekintést nyer a Tudás Tornyába. (az átlag azt jelenti, hogy összeadjuk a három képességet, majd osztjuk hárommal. Ha az így kapott szám nagyobb vagy egyenlõ 18-al, akkor varázslóvá válhat.) Ez a kaszt, már önmagában ikerkasztúnak minõsül, úgyhogy több kaszt nem vehetõ fel mellé. Rettentõ nehezen lépnek tapasztalati szintet, ám elfekrõl lévén szó, ez náluk nem akadály. Ez azt jelenti, hogy átlényegülésük után azonnal a varázslók táblázata szerint történik majd a szintlépés, ám az ott szereplõ Tp mennyiségeket duplázni kell. Tehát, ha negyedik szinten lényegült át a karakter, akkor azonnal a varázsló negyedikrõl ötödikre való Tp számát kell figyelembe venni, és megszorozni kettõvel, azaz dupla mennyiségû Tp szükséges egy-egy szintlépéshez.

Képzettségek

Ha szimpla megtartóként kíván játszani a karakter, mindenben a Narmiraennél leírtakra kell hagyatkozni.Ha a Tudás Tornyaiban nevelkedett növendékrõl van szó, akkor a következõ táblázat alapján számítandók az értékei

X. Pszi (elf metódus) Mf
X. Herbalizmus Af
X. Méregkeverés/semlegesítés Af
X. Sebgyógyítás Af
X. Vallásismeret Mf
X. Idõjóslás Af
X. Írás/olvasás Mf
X. Õsi nyelv (Ó-elf) Mf
X. Asztrálsík ismerete * Af
X. Rúnamágia Af
X. Mágiahasználat ** Mf
X. Legendaismeret Af
X. Történelemismeret Af
X+1. Asztrélsík ismerete Mf
X+1. Sebgyógyítás Mf
X+2. Méregkeverés/semlegesítés Mf
X+2. Herbalizmus Mf
X+2. Rúnamágia Mf
* hasonló a demonológiához, itt az asztrállények ismerete.
**A mágiahasználat tekintetében, a megtartó alkalmazhatja:
- Elemi mágia (kivéve elemi tûz)
- Természetes anyagok mágiája
- Asztrálmágia
- Mentálmágia
- Jelmágia
- Idõmágia
- Térmágia
- Egyéb mágikus módszerek
Kagylóval a varázslói és megtartói mágiák összefûzhetõek.

Harcértékek


Hm/Szint: 4(1)
Fp/Szint k6+1
Kp alap: 5
Kp/szint: 7
Mp/Szint k6+2

Elfendeli bárdok

A délvidék bárdjai, sokban hasonlítanak északi fajtársaikhoz, hiszen ugyanazon kalahorát hiszik mindkét helyen. Ám aprócska eltérések azért akadnak mentalitásukban. Északi rokonaikkal hasonlóan, kutatnak, s keresnek újabb és újabb legendákat, mik az elf néppel hozhatóak összefüggésbe. Szintén részt vesznek a szertartásokon, hisz zene és tánc nélkül elképzelhetetlen lenne egy elf szertartás. Ezt bizonyára az ifjabb népek megkérdõjeleznék, minek is ez a monoton lassú zene és tánc, de az elf nép körében óriási hagyomány övezi ezt a dolgot. Nem is kell másra gondolnunk, mint az Íjtánc. Tehát, mint mondottam volt, ebben megegyeznek, a Sirenarban élõ bárdokkal. S, hogy mi a különbség? Az emberi kultúra közelsége, talán az itt élõ bárdokat “fertõzte” meg leginkább. Gyakran láthatjuk õket a kikötõk mulatóiban, zenészként fellépni, vagy egy-egy hajóúton szórakoztatják az utasokat. Néhányan vissza sem térnek igazi hazájukban, hanem az új kikötõkben próbálnak szerencsét. Sokkal inkább vevõk a léhaságra, csavargásra, semmittevésre, mint Sirenari társaik, így talán az efféle elf bárdok közelebb állnak az emberi társadalom igazi értelemben vett bárdjaihoz. Igaz, elég távolságtartóak, ám ha valakit mégis közel engednek magukhoz, az igaz barátságra számíthat. Gyakran használnak õk is fúvós hangszereket, mint például a pánsíp, furulya, de más hangszereket is használnak, ki-ki, ízlése szerint. Természetesen õk is ragaszkodnak tradícionális fegyvereikhez, viszont vértet sosem hordanak.

Képzettség fok/%
3 fegyver használata Af
ökölharc Af
fegyverdobás Af
4 nyelvtudás5, 4, 3, 3 Af
idõjóslás Af
legendaismeret Mf
történelemismeret Mf
etikett (valamely külhoni) Af
éneklés / zenélés Mf
pszi Af
tánc Af
hangutánzás Af
erdõjárás Mf
Lovaglás Mf
Úszás Af
szexuális kultúra Af
mászás 30%
esés 15%
ugrás 15%
kötéltánc 10%
lopózás 15%
rejtõzés 10%

Tsz. Képzettség fok/%
2. tánc Mf
3. Etikett Mf
3. Idõjóslás Mf
4. Fegyverdobás Mf
5. Tánc Mf
5. Hangutánzás Mf
6. Feygverhasználat Mf

Más értékek megegyeznek az általános bárdnál leírtakkal, kivételt képez ez alól a százalékos képzettség, valamint, hogy nekik harcértékükbõl 2-õt Cé-jükre is áldozniuk kell.

Sirenar
Sirenar
Erdõjüket, s annak határait harcosok õrzik a behatolók elõl. Sokan nem tudják azonban, hogy mi az ami még vigyázhatja ezeket a megközelíthetetlen területeket. Szót kell itt ejtenünk arról a védelemrõl, ami az asztrálsíkon fenyegetheti a behatolót, az ártó szándékkal közeleg. Sokak szerint csak a sötét határon túl léteznek beavatottak, akik az asztrál mágia terén legyõzhetetlen ellenfélnek tûnnek, s a sík lényeit zabolázzák meg. Nos, ezek, akik ezt állítják tévednek. Ezekben gyaz erdõkben is találhatóak úgynevezett Ashirruk, akik az általuk megidézett lényekkel védik az erdõ rengetegét. Ilyen lény például az Asham, akinek mint ismeretes az anyagi valója maga az erdõ, s az ártó szándékú behatolókat hívatott jobblétre szenderíteni. (bõvebben a Summarium 242. oldalán).
Nos, akkor térjünk rá a játszható kasztokra, ez után a kis kitekintõ után.

Az elf harcos fõkaszt

Az elfekrõl igencsak békés kép terjedt el Ynevszerte, s kevesen tudják, hogy amilyen békésnek tûnnek, legalább olyan jó harcosok is. Nem azért, mert vérengzõek, vagy örömüket lelik a harcban, elég egy pillantást vetni történelmükre, s megkapjuk a választ. Az íj használatában nincs párjuk, s a fegyverüket is legalább olyan jól használják. A Sirenarban élõ harcosok nem kímélik azokat, akik hívatlanul sértették meg a határaikat, ám a határon túl élõk, jóval elnézõbbek a többi fajjal szemben.

Általános elf harcos

Ebben a formában a harcos eléggé szabad, hiszen mint ahogy egy ember harcos is, rengeteg Kp-val rendelkezik. Különleges képességei, és magas célzó alapja azonban jóval az átlagos harcos fõlé emelik:

Képzettségek fok/%
3 fegyverhasználat Af
Lovaglás Mf
Erdõjárás Mf
1 fegyverdobás Af
Esés 30%

Tsz Képzettség fok/%
2. Sebgyógyítá Af
4. 1 fegyver használata Mf
Harcértékei, Kp-ja, és egyéb értékei a harcos fõkaszt szerint számolandók.

Sereneya

A bosszúállókat nevezik így, kik az elf népet ért sérelmekért vesznek elégtételt. Párhuzam húzható Uwel szolgáival, kikkel mentalitásuk is egy csöppnyit hasonló. Õk azok, kik az emberek között is megállják a helyüket, hiszen gyakorta kell vegyülniük közöttük. Kalahorájukként Malliort tisztelik. Több emberi nyelvet elsajátítanak, s az emberi kúltúra alapjai sem ismeretlenek elõttük. Felderítõik rendületlenül járják az elfek lakta vidékeket, s mindazon helyeket, ahol az elfek kapcsolatba került a külvilág fajaival. Ahol sérelem éri népüket kegyetlenül lecsapnak. Õk értesítik Oilant ha aquirok bukkannának fel valahol, s ha orkkal találkoznának, kérdés nélkül ölik meg. Õk az egyetlenek Sirenarban élõ elfek közül, akik nem vetik meg kiszakadt társaikat, s talán még a félelfekkel is jó a viszonyuk. Titokzatos harcosok õk, félik nevüket, hisz gyilkosokként tartja számon õket a külvilág. Szó is essen róla, valóban nem mellõzi a fejvadászok tudását az övék, de mindezek ellenére sem hidegvérû gyilkosok. Lesbõl sosem támadnak, s mielõtt a bosszú célpontjára kiróná a büntetését, elsorolja neki, az elkövetett bûnöket, sõt még a büntetések közül is választani enged, már ha az hajlandóságot mutat ez irányba.

Képzettségek fok/%
5 fegyverhasználat Af
Ökölhar Af
Lovaglás Mf
Erdõjárás Mf
Vakharc Af
3 nyelvtudás (5, 4, 3) Af
Nyomolvasás/eltüntetés Af
Álca/álruha Af
Pszi Af
Úszás Af
Csapdaállítás Af
Mászás 20%
Esés 15%
Ugrás 15%
Lopózás 20%
Rejtõzés 25%

Tsz Képzettség fok/%
2. Ökölharc Mf
4. Nyomolvasás/eltüntetés Mf
4. Álcázás/álruha Mf
5. 1 fegyverhasználat Mf
5. Pszi Mf
7. Vakharc Mf
Õk, mint a fejvadászok, szintén +1 Sebzést kapnak, minden második szinten, ám a +1 KÉelmarad náluk.
Mivel ilyen sokrétû a kiképzésük, nem marad idejük nagyon más képzettségeket elsajátítani, így Kp alapjuk nem túl kimagasló, bár nagyobb mint egy átlagos fejvadásznak. Fegyverzetük Természetesen a tradicionális elf fegyverzet, amit ha álcázni kívánják magukat nem használnak, más fegyverhez kell, hogy nyúljanak. Ez általában könnyedebb hosszú, vagy rövidkard. Harcértékeik a fejvadász szerint számolandók.

CÉ alap 30
Kp alap 5
Kp/Szint 7/30%
Ép alap 7
Fp alap 6
Fp/Szint k6+4
Deinn
Magukat deinneknek nevezik azok az elfek, akik a határ védelmét hívatottak ellátni. Más néven, az emberek õket hívják Sirenari erdõjáróknak. Õk élnek a legközelebb az emberek társadalmához, hiszen a határon, s annak közelében jócskán akadnak embernépek. A deinnek feladata jól körülhatárolható. Õk vigyázzák Sirenar kapujit, a zöld határokat. Tartják a kapcsolatot a belsõ részekkel, ahová minden álltaluk tapasztalt dolgot elküldenek. Közülük kerül ki a legtöbb kiszakadott, hiszen gyakorta megesik, hogy új otthonra lelnek valamely közeli településen. Belõlük lesznek az úgynevezett elf kalandozók, akik neveltetésüknek, életfelfogásuknak megfelelõen szinte mind másként keresik a boldogulásukat.
Képzettségek:

Képzettségek fok/%
3 fegyverhasználat Af
Lovaglás Mf
Idomítás Mf
Lefegyverzés (íjjal, karddal) Af
Sebgyógyítás Af
Rejtõzködés 30%

Tsz Képzettség fok/%
2. Célzás Af
3. Pszi Af
3. Ökölharc Af
4. Sebgyógyítás Mf
4. Lopózás 20%
6. 1 fegyverhasználat Mf
9. Lefegyverzés Mf
Elég sokrétû kiképzésük miatt kevesebb Kp-val rendelkeznek, mint a többi harcos, valamint értékeik is eltérnek attól. Nagy hangsúly fektetnek az íjászatba, így HM elosztása is változik.

KÉ alap 9
TÉ alap 18
VÉ alap 73
CÉ alap 40
HM/Szint 12(3)
Kp alap 7
Kp/Szint 10
Ép alap 6
Fp alap 6
Fp/Szint k6+4
Említésre méltóak még a nem játszható kasztok is, akik a szent város Oilan védelmét, s ügyeit látják el. Ilyen kaszt például az Oylinn, akinek feladatköre hasonló a Deinnekhez, de õ a szent városon belül tölti be ezt a szerepkört. Kétségkívül a legjobb elf harcosok, s olyan különleges képességekkel ruházzák fel õket, amiktõl méginkább remek fegyverforgatóvá válnak. Nem ritka közöttük, aki beszéli az óelf nyelvet, s hatalomszavakat használ. A másik ilyen kaszt a Sirayo, akivel már inkább találkozhat a játékos karakter. Szent gyilkosok õk, kik büntetlenül visszatérhetnek a szent városba, Oilanba, miután külországi feladatukat teljesítették. Senki nem tud róluk semmit, még saját fajtársaik sem. Titokban élnek s tevékenykednek a határon belül, s azon túl is. Nincsenek jellegzetes fegyvereik, szokásaik, hisz ezek mind árulójukká lehetnek. Ynev bármely fejvadászával felveszik a versenyt. Legkissebb 10. szintû fejvadászok õk. Magányos mesterek képzik õket hosszú idõn át, s végül járulnak a hatok elé, kik döntenek további sorsukról. Olyan még nem fordult elõ, hogy a hatok visszautasítottak volna egy Sirayo növendéket, s olyan sem, hogy egy szent gyilkos kiszakadottá lett volna. A Sirayok csak NJK-k lehetnek. Ez alól nincsen kivétel.
Sirenar és Elfendel fegyverei

Tám/kör KÉ TÉ VÉ Sebzés
Levéltõr 2 9 9 2 k6+1
Khossas 1 8 10 14 k6+2

Tám/kör KÉ CÉ Táv Sebzés
Elf íj 2 9 13 140m 2k6+2
Elf vértek

MGT SFÉ Súly
Sodronying 0 3 10kg
Mellvért 2 5 6kg
Sirenar bárdjai
Szót kell ejtenünk még az elf bárdokról, kik Sirenarban nevelkedtek. Õk azok, kiknek dala a szertartásokon hallatszik, a gyász énekeket õk játszák, s dalolják el. Elképzelhetetlen nélkülük a régmúltba visszamerengés, s emlékezés a régi idõkre. A sirenarban élõ bárdok, érdekesmód egy déli kalahorát tisztelnek, mégpedig Eidhil K'Meakhan, a Dalokba Élõt. Ezek a bárdok emlékeznek a régmúlt történetére, legendáriumára, s õ bennük, s dalaikban fogalmazódik meg mindaz, mi az elf nép megkeseredettségét jellemzi. Õk lehetnek azok, kikbõl mint a deinnekbõl igazi kalandor válik, hiszen gyakran indulnak útnak, akár Elfendelbe, akár más tájakra, hogy minnél több dalt, éneket gyûjtsenek az elf nép tetteirõl, hogy mindig minnél több dologról tudják emlékeztetni társaikat, a régmúlt történéseivel kapcsolatban. Ezeket sosem vetik papírra sem hólyagírással nem jegyzik le, hanem emlékeik között tartják meg a jövõ nemzedéke számára, s élõ szóval adják õket tovább. Ennek ellenére legendáik mit sem csorbultak, hisz Eidhil K'Meakhan, a Dalokban Élõ hordozza õket. Leginkább használatos zeneszerszámaik, a fúvos hangszerek közül kerülnek ki, de egy némelyik pengetõs hangszeren is játszik. Dalaikban a természetet, a bánatot, a soha nem múló szerelmet énekelik meg, s hallgatása bármely udvarban elismerést, hoz. Õk, ellentétben ember társaikkal, nem léha gazemberek, inkább az elf mûvészet megtestesítõi, s mûvészként is viselkednek, bármily társaságba is kerüljenek. Persze remek harcosok is egyben, kik csak és kizárólag tradicionális fegyvereikkel hajlandóak küzdelembe bocsátkozni.

Képzettségek fok/%
3 fegyverhasználat Af
Fegyverdobás Af
3 nyelvtudás (5, 3, 3) Af
Legendaismeret Mf
Történelemismeret Mf
Etikett (külhoni) Af
Éneklés/zenélés Mf
Tánc Af
Hangutánzás Af
Erdõjárás Mf
Lovaglás Mf
Õsi nyelv ismerete (óelf) Af
Sebgyógyítás Af
Úszás Af
Szexuális kultúra Af

Tsz Képzettség fok/%
2. Tánc Mf
2. Mûvészet Af
3. Etikett Mf
5. Tánc Mf
5. Hangutánzás Mf
5. Mûvészet Mf
6. 1 fegyverhasználat Mf
8. Õsi nyelv ismerete (óelf) Mf
Más értékek megegyeznek az általános bárdnál leírtakkal, kivételt képez ez alól a százalékos képzettség, valamint, hogy nekik harcértékükbõl 2-õt Cé-jükre is áldozniuk kell. A százalékos értéket kárpótolandó, az õ Kp alapjuk 6, amihez szintenként 10 Kp járul, ám elõtérbe kell helyezni a mûvészeteket, a képzettségpontok elköltésekor.

Egyéb különleges képességek

Kevésbé használják a fénymágiát, mint ember társaik, ám minden hang, vagy dal mágia erõsségéhez hozzáadhatják intelligenciájuk 10 feletti részét, E-ben. Képesek õk is a bárdok különleges képességének használatára.

Sirenar megtartói

A szövetség területén egyetlen kalahorának találhatunk megtartóira, méghozzá Narmiraen, a Ködökön járónak. Az õ szent elfjei alkotják Sirenar szakrális hatalmát. Neki van egyedül hatalma ahhoz, hogy ezt az anyagi síkon is kinyilatkoztassa. Megtartóik általában valami testi hibával jönnek a világra, vagy súlyos betegségben szenvednek. A fogyatékosságuk lehet velükszületett, vagy az életükben szerzett hiányosság is. Az ilyen betegségben szenvedõ elfeket lényegíti át Narmiraen, saját megtartójává, s ekkor tesznek szert ezek az elfek különleges pszi képességekre, s tudatuk is ekkor teljesedik ki. Ez a következõ képpen zajlik:
Különbözõ mértékben növekszik asztrál és intelligencia képessége, ami húsz fölé is mehet.
Egyik testrész csonka vagy hibás: +1
Valamely súlyos betegségben szenved: +2
Ha több testrészük is fogyatékos vagy sérült: +3
Ha a testi fogyatékosságokhoz, betegség is párosul: +4
Pszi pontjaik a kyr metódussal egyenértékûek de csak a pyarroni módszer mesterfokát, illetve a kyr bontást használják, ám õk teljes intelligenciájukat megkapják, és hozzáadhatják pszi alap értékükhöz. Ezekbõl a pszi pontokból, a papi gyógyításnak megfelelõen rendelkezhetnek, ám ehhez áldás sem szükséges, bárkit képesek evvel meggyógyítani, mindössze 3 kör meditációra van szükségük bármilyen gyógyításhoz. Magukkal igen keveset foglalkoznak, leginkább mások szenvedését próbálják enyhíteni. Megtartó, olyan elfbõl lehet, aki elõzõ kasztjában valamilyen sérülés ért, olyan, ami beilleszthetõ a már elõbb felsoroltakhoz. Ekkor, a kalahora, sérülését átlényegítve magába fogadja az elfet, s innentõl megtartónak minõsül. Ez játéktecnikailag azt jelenti, hogy folytathatja a szintlépést, onnan, ahonnan az átlényegülés megtörtént. Lássunk egy egyszerû példát.Frianar, 5. tapasztalati szintû elf harcos, súlyos betegségbe esett, s e betegségre felfigyelvén Narmiraen kegyeibe fogadta õt. Ekkor a harcosból, 5. tapasztalati szintû megtartó lett, s régi kasztját eldobva, új kasztjában lép szinteket. A megtartó harcértékmódosítóját osztja el szintenként, s a megtartó Fp/Szintjét kapja meg és így tovább, ám régi kasztja szintlépését használja továbbra is a tapasztalati pontok tekintetében. Mint már a következtetést levonhattuk, a megtartó voltaképpen az elf nép papja. Nincsenek a szó szoros értelemben templomaik, ám ne higgyük, hogy nincs szent hely, ahol a megtartók ne rónák le tiszteletüket kalahorájuknak. Ez Narmiraen esetében egy liget, egy elf írásokkal díszített szikla, és ehhez hasonló dolgok. Különleges, bensõséges viszonyban vannak a természettel, ismerik a fák és a bokrok neveit, az állatokat, képesek ezek manipulálására, felhasználására, s ismerik a módokat, ahogy tõlük információkat szerezhetnek. Általában valamely liget, pagony lakói õk, de nem ritka közöttük az olyan sem, aki belsõ vágyaktól hajtva, új vidékek növények megismerésével foglalatoskodik. Az erdõben jól mozognak, ám a városokban kissé esetlenek. Itt 5% esélyük van rá, hogy valamely mágiájuk rosszul jön létre. Fegyvereikben, a könnyed, levéltõröket, s természetesen az elmaradhatatlan elf íj forgatásában járatosak. Bõrvértnél komolyabb páncélt sosem öltenek. Általában valamilyen állat kíséri útjukat, akit könnyedén segítségül hívhatnak szorult helyzetükben.

Tsz Képzettség fok/%
X. Pszi (Elf-metódus) Mf
X. Herbalizmus Af
X. Méregkeverés/semlegesítés Af
X. Sebgyógyítás Af
X. Vallásismeret (saját vallás) Mf
X. Idõjóslás Af
X. Éneklés/zenélés Af
X. Állatismeret Mf
X+1. Idõjóslás Mf
X+2. Sebgyógyítás Mf
X+3. Mérgekeverés/semlegesítés Mf
X+3. Herbalizmus Mf
X+3. Történelemismeret Af
X+3. Legendaismeret Mf

HM/Szint 8(2)
Kp alap 6
Kp/Szint 10
Fp/Szint k6+3
Mp/Szint k6+2

A megtartó mágiája

Alapvetõen a papi mágiára épül, néhány kivételtõl eltekintve, úgyhogy leírást nem, csak az esetleges eltéréseket írnám le, illetve az egyedi varázslatokat.

Áldás
Mana-pont: 2

Csend teremtése:
Mana-pont: 5

Élelem teremtése
Mana-pont: 5

Gyógyítás
Nincs eltérés a papihoz képest

Kárhozat
Mana-pont: 65

Láthatatlanság evilági lények elõtt
Mana-pont: 8

Óvó fegyver
Mana-pont: 10

Szertartás
Mana-pont: 2

Vízfakasztás
Mana-pont: 5

Égi szekér
Mana-pont: 55

Köd felidézése
Mana-pont: 3

Szent tûz
Mana-pont: 20

Természeti lények megidézése
Mana-pont: 17

Villámcsapás
Mana-pont: 13

Elemi lények szólítása
Mana-pont: 30

Engedelmesség állatok
Mana-pont: 7

Engedelmesség növények
Mana-pont: 3

Mágiaérzékelés
Mana-pont: 1

Vadak szólítása
Mana-pont: 12

Vihar
Mana-pont: 23

Földrengés
Mana-pont: 70

Idõjárás ellenõrzés
Mana-pont: 45 ill. 80

Õselemek felidézése
Mana-pont: 75

Síkkapu
Mana-pont: 85

Narmiraen egyedi varázslatai

Nem szóltunk még arról, hogy Narmiraen megtartói, miként szerzik vissza mana-pontjaikat csak és kizárólag egy felszentelt ligetben képesek erre, egy körüljárás nevû rituáléval, amit 30 kör alatt végeznek el. Ez egyfajta imádság, ami alatt mana-pontokkal töltõdik fel elméjük, s ismét használhatják varázserejüket. Naponta háromszor képesek erre, utána már minden körüljárás egyel csökkenti az állóképességüket, hisz fáradtságos és kimerítõ rituálé ez.
Növények ura:
Mana-pont: 5
Erõsség: 5
Varázslás ideje: 1 kör
Hatótáv: 50 lépésnyi terület
Idõtartam 15 kör
Mágiaellenállás: speciális
A varázslat során, a veszélyes növények ártalmatlanná tehetõk, illetve mind a veszélyes mind az ártalmatlan növényfélék rábírhatók, hogy minden erejükkel védelmezzék a megtartót. Ez azt jelenti, hogy az ágaikkal akadályozzák, vagy gyökereikkel kigáncsolják az áldozatot.
Liget felszentelése:
Mana-pont: 12
Erõsség: 8
Varázslás ideje: 5 kör
Hatótáv: max 50 lépésnyi sugarú kör
Idõtartam: végleges
Mágiaellenállás: speciális
Evvel a mágiával a megtartó Narmiraennek ajánl egy ligetet, amin innentõl kezdeve a kalahora védelmét élvezi. Nem lesz mágikus hely, ám néhány varázslathoz elengedhetetlen, s a mana-pontok is csak itt térhetnek vissza a Narmiraen megtartó elméjébe.
Burjánzás:
Mana-pont: 8
Erõsség: 10
Varázslás ideje: 1 kör
Hatótáv: 5 m / szint
Idõtartam: 1 kör / szint
Mágiaellenállás: Speciális
A varázslat létrejötte után az adott területen lévõ növények eszeveszett növekedésbe kezdenek, amelybe a megtartó be is avatkozhat. A természetes formáktól nem térhet el, de az adott területen olyan ütemben fognak növekedni a növények, ahogyan azt õ aakarja. A fák maximálisan egy lábnyit nõhetnek 2 kör alatt, a bokroknak ez egy körbe kerül. Természetesen a természet gátat szab egy idõ után, tehát akármilyen nagy tudású megtartó sem képes 1000 m-es fákat kinöveszteni a földbõl.
Kéregszem:
Mana-pont: 26
Erõsség: 5
Varázslás ideje: 3 kör
Hatótáv: érintés
Idõtartam: maradandó
Mágiaellenállás: speciális
A megtartó ennek a varázslatnak a segítségével olyan helyekre is bepillantást nyerhet, ahol valójában nincs is ott. Az adott fa kérgén kerestül láthat. A varázslat hasonlóan mûködik a varázslók kémszem varázslatához, ám itt a megtartó két fára helyezi el a mágiát, mely hatására úgy gyûrõdik a kéreg, mint egy szem. Egy másik fán keresztül pedig bepillantást nyerhet az így megjelölt látómezejébe. A jeleket csak Narmiraennek szentelt ligetben lehet elhelyezni, s 100 mérföldnél távolabb nem lehet íly módon látni.
Rejtekhely:
Mana-pont: 35
Erõsség: 20
Varázslás ideje: 2 szegmens
Hatótáv: érintés
Idõtartam: 10 kör / szint
Mágiallenállás: speciális
A mágia segítségével a megtartó menedéket találhat egy fában, ami elegendõ méretû ahhoz, hogy befogadja a megtartó tesztét. Itt képtelen beszélni, mágiát használni, ám pszit alkalmazhat. Míg õt nem látják, õ mindent tökéletesen lát, ami a fán kívül történik Csupán auraérzékeléssel lehet õt felfedezni. Összese a varázslat létrejötte után háromszor hagyhatja el a fát. Ha felfedezik, s fizikai támadást irányoznak a fára, minden elszenvedett egy STP a fára, 3 Fp-t jelent a megtartónak.
Narmiraen kapuja:
Mana-pont: 33, 45 ill. 55
Erõsség: 15
Varázslás ideje: 5 szegmens
Hatótáv: érintés
Idõtartam: egyszeri
Mágiaellenállás: speciális
Ennek a varázslatnak a segítségével a megtartó képes közlekedni két fa között, anélkül, hogy egy lépést is tenne. Egyfajta térkapuként funkcionál a két fa, egyik az induló, másik az érkezõ részt képviselve. A mana-pontok befektetésével, a távolság növekszik a következõ képpen:
33 Mp: 100 mérföld alatti
45 Mp: 101-200 mérföld
55 Mp: 201-300 mérföld
A megtartó a varázslatkor csak felszentelt ligetbe érkezhet, és csak olyan helyre, ahol már járt.
Rovarok ura:
Mana-pont: 3
Mindenben megegyezik a boszorkányok által ismert rovarfelhõ nevû varázslattal.
Állatok ura:
Mana-pont: 15
Erõsség: 10
Varázslás ideje: 3 kör
Hatótáv: 50 lépés sugarú kör
Idõtartam: végleges, ill. lásd leírásban
Mágiaellenállás: -
A megtartó szintenként egy állatot hûséges társává tehet. Az így magához kötött állat, úgy viselkedik, mintha a megtartó már évek óta idomítaná, képességeihez mérten pedig engedelmeskedik a megtartó szavának. Semmiképpen nem lesz intelligensebb, nem fog tudni beszélni stb. A megtartó csakis állatokat rendelhet így maga mellé, fejlett tudattal bíró lényeket vagy mágikus tulajdonságokkal rendelkezõket nem. Azok az állatok pedig, akiknek jelleme ellentétes a megtartóéval (Rotrix, Halálvarjú stb.) csak 20 körig engedelmsekednek a varázslatnak, ezután lefoszlik róluk a bûbáj.
Vadak szava:
Mana-pont: 12
Erõsség: 8
Varázslás ideje: 3 szegmens
Hatótáv: 12 lépés
Idõtartam: 5 kör / szint
Mágiaellenállás: -
A mágia segítségével a megtartó elérheti, hogy ideiglenesen szót érthessen az állatokkal. Nem csak õ fogja érteni azok szavát, de az állatok is értelmezni tudják az õ beszédét. Egyetlen dolog szab korlátot a máguiának: az eltérõ fogalomrendszer. Hiszen nem várhatjuk el egy madártól, hogy tökéletesen tisztában legyen az elf társadalom fogalomrendszerével, szokásaival stb. Remek szerepjátékra nyílik lehetõség, s a KM fantáziája javát bevetheti ennek a mágiának az alkalmazása esetén. 6 mana-ponttal az idõtartam 2 körrel kitolható.
Vadak teste:
Mana-pont: 45
Erõsség: 12
Varázslás ideje: 5 kör
Hatótáv: érintés
Idõtartam 1 óra / szint
Mágiaellenállás: Mentális ill. -
Ezt a mágiát alkalmazva a megtartó vagy egy általa kiválasztott személy, egy tetszõleges állat alakját veheti fel. Ebben a formában mindent, amit az állat cselekedni képes, õ is megteheti, ám nem használhat mágiát, nem beszélhet stb. Csak és kizárólag a megtartó által ismert állatok alakja felvehetõ, más állaté nem.
Szellemtárs:
Mana-pont: 32
Erõsség: 15
Varázslás ideje: 2 kör
Hatótáv: 5 lépés sugarú kör
Idõtartam 5 perc / szint
Mágiaellenállás: -
Ha sikerrel hajtja végre ezt a mágiát a megtartó, abban az esetben kilép a testébõl, s lelkét egy állat lelke mellé plántálhatja bizonyos idõre. Az új testben azonnal átveheti az irányítást, s az idõ tartam lejártáig ezt folytathatja is. A megtartó teste, azonban a mágia idõtartama alatt védtelen, s bármilyen más lélek birtokba veheti, illetve alanya lehet természetes anyag mágiának. Ha az idõtartam alatt nem sikerül visszatérnie a testébe, lelke kiszáll az állatébból és bojongani kezd. Ha azonban egy órán belül valaki visszasegíti a testbe, akkor gond nélkül élhet tovább, ám ha nem, akkor a porhüvelye helyrehozhatatlan károkat szenved, s a megtartó örök bolyongásra kényszerül a köztes síkok valamelyikén. A varázslat bármikor beszüntethetõ.

Taba el Ibara

Nos, elérkeztünk Ynev legtitokzatosabb elfjeihez, a homoki elfekként emlegetett néphez. Róluk tán még annyi sem ismeretes, mint Kránban élõ fajtársaikról. Mint azt az elf történelembõl is láthatjuk, valamikor a Kék hadjárat során foglalták el az itt élõ elfek területeiket. Vagyis, pontosítva a dolgot, õk már itt voltak, csak erdõik váltak semmissé, s váltotta fel az örök homok birodalma. Valamikor a pyarron elõtti 2900-as évekre tehetõ ez, mikor is az elfekre mért dzsenn hadicsapás, végképp pontott tett ennek a háborúnak a végére. Igazából, ezen a területen, mindhárom nép megfogyatkozott. Ebbõl kettõ elrejtõzött, egy pedig elkeveredett az emberi társadalommal. A két rejtõzõ nép közül az egyik a szépek népe volt. Iszonyatos nehézségek árán szoktatták magukat, s szokták meg jelenlegi környezetüket. Azóta is várják, hogy a homokdûnék helyén, egyszer majd új élet sarjad, s visszakapják hatalmas erdõrengetegeiket. Persze, addig is megvédik, s õrzik, a majdan eljövõ paradicsom helyét, s kegyetlen vérengzéssel csapnak le az ide behatoló idegenekre.
Társadalmi felépítésükrõl nem sokat tudni, ám valószínû õk is megõrizték az egykor volt társadalmi kasztrendszert, tehát természetesen uralkodót választanak maguknak, aki minden fontosabb kérdésben, a nép érdekeit figyelembe véve dönt. A király nem a Vér Nélkül Való megtartója, hisz õk a kormányzásra bizonyos okok miatt nem alkalmasak. Mindenképpen bölcs elfnek kell lennie, ki kezében tudja tartani ezt a fajta elf társadalmat is. A király a sivatag talán legjobb harcosa, hisz eme harcos népnek, nyílván harcos uralkodóra van szüksége. Székhelye valahol a mélysivatag közepén található, mit ember s talán más faj sem pillanthatott meg soha. A királyt követi rangban természetesen a megtartók kasztja. Az õ tanácsukat kéri ki aaz uralkodó a fontosabb ügyekben, s a népet érintõ fontosabb kérdésekben. Számuk a társadalomban elenyészõ, talán 5-10 lehet, bár az egész Homoki elf nép nem számlálhat talán 100-150 fõt sem. Manapság, így a manifesztációs háború idején egyre gyakrabban bukkannak fel, le-le csapva Amhe Ramun fattyaira és természetesen (sajnos vagy nem sajnos ki ki tetszése szerint) az amund nyomásnak ellenálló eberi társadalomra is.
És akkor most térjünk át a sivatag, elf népének kasztrendszerére.

Tyssa L’ymenel harcosai:
Valójában az itt élõ elf nép gyermekei mind mind harcos kasztúak. Felveszik Ynev bármely harcosával a versenyt, sõt, talán a küzdelem kimenetele nem is kétes, a homoki elfek javára. Szinte bármilyen helyzethez képesek alkalmazkodni, s úgy harcolni Bár egyes tulajdonságaikban, közelebb állnak a fejvadászokhoz, neveltetésük, és erkölcsi normáik messze nem azonosak az Ynevi értelemben vett fejvadászéval. Kitartóak, szívósak és mindenekelõtt vasakaratúak. Egy homoki elfet szándékától senki, és semmi nem rendíthet vissza, fenyegessen az bármivel. Fegyvereik, elf társaikhoz hasonlóan kard, tõr teszi ki, ám itt az íj belátható okokból hiányzik fegyverzetükbõl. A sivatagban sem az íjhoz, sem a nyílvesszõhöz nincs elegendõ faanyag, így ezen elfeknél, az íjak nem találhatóak meg. Akad ugyan néhány rég elfeledett darab, mi még képviseli egykoron volt fõ fegyverüket, de ez már elenyészõ mennyiség, arról nem is beszélve, hogy nyílvesszõ nélkül használhatatlanok. Ezek a harcosok, leginkább a mélysivatag, azon belül pedig kijelölt határaik szélét járják, óva, s oltalmazva mindennemû behatolóktól. Õk azok az elfek, kikkel a botor, eltévelyedett sivatagjáró, vagy éppenséggel kalandozó találkozhat.

Tyssa L’ymenel harcosainak képzettségei:

2 fegyver használata Af
1 fegyver dobása Af
sivatagjárás Mf
nyomolvasás/eltûntetés Mf
idõjóslás Mf
földharc Af
belharc Af
harc helyhez kötve Af
harci láz Af
pszi Af*

2. 1 fegyver használata Mf
2. pusztítás Af
2. harci láz Mf
3. földharc Mf
4. belharc Mf
4. harc helyhez kötve Mf
5. 1 fegyverhasználat Mf
6. pszi Mf*

HM/Szint: 12 (3) Té és Vé növelésére kell fordítani
Kp alap: 5
Kp/Szint: 7
Fp/Szint: k6+6
Különleges képességek:

*pszi képességeik jóval meghaladják egy átlagos pszi használó tudását.

Vízszipoly
Pszi pont: 3
Erõsség: 3
Me: mentális
A meditáció ideje: 1 kör
Idõtartam: -
A homoki elf képes maga körül 10 lépésnyi körzetben lesz képes a nedvesség begyûjtésére. Mindazok, akik elvétik mentális mágiaellenállásukat a 3 E-jû hatás ellen, k6 Fp-t veszítenek ad adott terület határain belül. Újabb Psií pontok felhasználásával a terület nagysága, a hatás erõssége változtatható. 30 pontból például egy 100 lépésnyi sugarú terület 3-es kiszipolyozása, vagy egy 10 lépés sugarú körben lévõk 30 E-jû kiszárítása válik lehetõvé. Ez utóbbi az erõsítésbõl fakadóan 10 k6 Fp veszteséget okoz az ellenszegülni képteleneknek.
Homoktölcsér
Pszi pont: 15
Erõsség: 10
Me: -
A meditáció ideje: 1 kör
Idõtartam: 1 óra
A Tyssa L’ymenel megtartója, vagy harcosa képessé válik mentális energiái felhasználásával egy futóhomokból készült tölcsért formálni, a sivatag egyszerû homokjából. A tölcsér átmérõje 5 méter lesz, melynek nagysága 3 pszi pontonként 1 méterrel növelhetõ. Tehát egy 10 méteres tölcsér 30 pszi pontba fog kerülni. A tölcsérben állok, kötelesek létrejöttekor gyorsaság próbát dobni, a tölcsér epicentrumától számított mínusz értékekkel. Például ha a tölcsér epicentrumától 1 méterre áll, akkor -2-vel dobja a próbát, ha 1 akkor -1, ha pedig az epicentrumban van akkor -3. Ha sikertelen a próba, menthetelenül süllyedni kezd, hacsak társai nem segítenek rajta. A kimászás erõpróbát követel, -3-as módosítóval. Természetesen, ha a homoktölcsér teljesen elnyeli áldozatát, az illetõ meghal.
Homok köpönyeg
Pszi pont: 8
Erõsség: 2
Me: -
A meditáció ideje: 1 kör
Idõtartam: 5 kör/Szint
A homoki elf képes maga köré hívni a sivatag homokját, s ennek álcájába burkolózni. Ilyenkor a homoki elf érzékelhetetlenné válik a szem számára, egészen addig, amíg mozdulatlan nem marad. Ha egy apró mozdulatot is tesz, az álca megtörik és azonnal láthatóvá válik. Gyakran alkalmazzák ezt a metódust a sivatag elfjei, hisz rajtaütésekkor tökéletes meglepetés okozható vele.
A homoki elfek fegyvertára:
Az itt élõ elfek különleges fegyverekben és vértekben sem szenvednek hiányt. Beszéltünk már a Kék Hadjáratól, de talán a háború nevének az eredetérõl nem igazán. Nos, az itt használt fegyverekrõl kapta nevét ez a csata sorozat, hiszen valamikor ilyen tájban jelent meg az elfek körében az úgynevezett kékacél, melynek kovácsolási technikáját kékedzésnek hívják. Vannak ugyan Taba El Ibara sivatagán kívül élõ elf kovácsok, kik konyítanak valamelyest ennek a technikának az alkalmazásához, de igazi mesterei csak a homoki elfek között akadnak. A készítés során a legendák szerint az izzó acélba homokot szórnak, s a kék hold fényében “fürösztik” meg. Ezáltal nyer kék fényt az így készített páncél, fegyver. Formájukban nem különböznek a Sirenar vagy Elfendel kovácsai által készített fegyverektõl, ám milyenségük igencsak eltérõ.
Khossas:
Tám/kör: 2
Sebzés: k6+4
Té: 15
Vé: 18
Ké: 10
Levéltõr:
Tám/kör: 2
Sebzés: k6+2
Té: 13
Vé: 4
Ké: 11
Páncélok:
Az ilyen eljárással készülõ páncélok pille súlyúak, a mozgásban egyáltalán nem gátolnak, sõt különlegességük még, hogy a homokszemek sem tudnak az acél mögé illetve közé jutni.
Sodronying:
Mgt: 0
SFÉ: 4
Mellvért*:
Mgt: 0
Sfé: 6
Az itt készített mellvér minden esetben mágikusnak tekintendõ, ám csak és kizárólag a legjobb harcosok tulajdonában lehet ilyen (8 Tsz.). Rettentõ megbecsülésnek és óriási kitüntetésnek számít egy ilyen vért elnyerése a homoki elfek körében. Elvesztése halálos bûnnek számít.
Tyassa L’ymenel küldöttei:
Ezek a küldöttek szintén betegségeik által lesznek megtartóvá. Korán felismerik magukon ezeket a kórokat, s mielõtt társaik gyengeségük miatt lekaszabolnák õket, a sivatag mélyre vonulnak, bízva kalahoráik hatalmában, a kegyben, hogy õket választják, bár erre az esély igen csekély. Ha küldöttként térnek vissza népükhöz, már nem számítanak számkivetettnek: a szent megszállottaknak kijáró tisztelet övezi õket, s hatalmuk elõtt minden elf kénytelen meghajolni.
Igazából nem megtartói, csupán prófétái a Vér Nélkül Valónak, akinek megtöretett testét állítják példaként fajtársaik elé, eképp vonva párhuzamot az egykor volt erdõk és a kalahora között. Leggyakoribb betegségük az izomsorvadás, vagy a Ghrom-kór. Csakúgy, mint fajtársaik, õk is képesek manipulálni a sivatag homokját, s vannak olyan dolgok is a tarsolyukban, melyek a legtapasztaltabb sivatagjárókat is elképesztik.
Mint a küldöttek általában, õk is fanatikusak. Gyakorta járni sem bírnak, híveik cipelik õket kis hordszékeken. Mentális energiáik azonban lenyûgözõek. Akárcsak a többi küldött, õk is különbözõ Pszi diszciplínákkal manipulálnak. Átlényegülésük után Intelligenciájuk és Asztráljuk 3-mal nõ, s ha még nem is volt nekik, ezután rendelkezni fognak a Pyarroni pszi Mesterfokával, melyhez a Kyr metódus alapján kapnak újabb pontokat, szintenként megfejelve +3 ponttal. Akármilyen diszciplínákat kedveltek eddig, energiáikat az elkövetkezõkben az idegenek, és legfõbb ellenségeik, az amundok és dzsennek ellen fogják fordítani. Pszi-pontjaikat saját fájdalmukból tudják felújítani, ami annyit tesz, hogy minden egyes elvesztett Fp-ért automatikusan egy Pszi pontot kapnak, akár maguknak okozták a fájdalmat, akár más sebesítette meg õket. Ha rituális önkínzásuk során szenvednek sérüléseket – meditáció közben – akkor minden egyes elvesztett Fp két Pszi-pontot jelent. Ennek ellenére nem mazochisták, egy cseppet sincs ínyükre a fájdalom, ám átváltozásuk során lemondtak önálló lényükrõl, s testüket a közösségnek engedték át, rendelték alá. Gyakorta nincsenek tisztában egyéni korlátaikkal: ájulásig kínozzák magukat, s hatalmas szellemi energiákkal térnek magukhoz a kábulatból. Másoknak nem építhetnek pajzsokat, s maguknak is csak statikusakat. Legfõbb képességük, hogy a környezetükbõl vizet képesek elvonni mentális hatalmukkal, s azt saját gyógyításuk szolgálatába állítják (lsd. Vízszipoly, ám a gyógyítást csak a küldöttek képesek alkalmazni). Az így összegyûjtött vizet saját testükben raktározzák, s ha úgy hozza szükség, a törzs tagjainak rendelkezésre bocsátják – emiatt gyakorta óriási, vízzel teli tömlõkhöz hasonlítanak. Általában a karjukat szokták megvágni, ha hozzá akarnak jutni az így tárolt nedvességhez. Minden, a környezetbõl elorzott Fp-t a saját gyógyulásukra tudnak fordítani. Fp-ik az átváltozás során nem változnak, továbbra is annyival rendelkeznek, amennyi kasztjuk alapján jár nekik. Azok akik sérüléseket szenvednek a víz kiszipolyozása közben, minden 10 Fp sérülés után 1 Állóképesség pontot veszítenek, ami a megtartó szintjének megfelelõ napig nem is tér vissza.
A homoki elfek küldöttei képesek 50 Pszi-pontot igénylõ félelmetes erejû hívással egy homokurat maguk mellé szólítani, aki 2k10 körig engedelmeskedik megidézõjének, azután visszatér a Föld Õselemi Síkjára.**
A Vér Nélkül Való küldöttei soha nem harcolnak, ha mégis harcba keverednek, fanatikus harcosok óvják õket, s ha kell, saját életüket áldozzák értük.
A küldött, átlényegülése elõtt, mindig harcos kasztú, így további szintlépéseit is ekképp kell számolni tapasztalati pontok tekintetében. Rettentõ szívósak, ám életerejük igencsak megsínyli az állandó önsanyargatást, önkínzást. Kifejezetten NJK kaszt, s még a játékosok könnyes szeme sem változtathat ezen a tényen
Képzettségek:
Az átlényegüléskor kapott képzettségek:
X. pszi (elf metódus)* Mf
X. herbalizmus Af
X sebgyógyítás Af
X. vallásismeret (saját vallás) Mf
X. idõjóslás Af
X. állatismeret (sivatagi) Mf
X. sivatagjárás Mf
X. történelemismeret Af
X. legendaismeret Af
X nyomolvasás eltûntetés Af
X+1. idõjóslás Mf
X+2. sebgyógyítás Mf
X+2. történelemismeret Mf
X+3. legendaismeret Mf
X+3 nyomolvasás eltûntetés Mf
*(a leírt módon kapott pszi pontok és pyarroni módszer alkalmazása)
HM / Szint: 8 (2)
Kp alap: 6
Kp / Szint: 10
Fp / Szint: k6+6
Mp / Szint: k6+2
**
Homokúr:
Termet: Ó
Sebesség: 85 (SZ)
Támadó érték: 120
Védõ érték: 120
Kezdeményezõ érték: 35
Sebzés: 6k10
Tám/kör: 1
Életerõ pontok: 50
Max Tp: 20000
A küldöttek egyedi mágiái:
A megtartóknál leírt általános mágiaformulákon kívül a következõ egyedi varázslatokkal rendelkeznek.
Homokköd:
Szféra: Egyedi
Mana-pont: 5
Erõsség: 3
A varázslás ideje: 3 szegmens
Hatótáv: 25 lépésnyi sugarú kör
Idõtartam: 8 kör
Mágiaellenállás: -
Mágikus hatalmával a Vér Nélkül való megtartója egy kis terület felett 3 láb magasságig felemelheti a sivatag finom homokját, s az így lebegõ szemcsék szinte átláthatatlan ködhöz hasonló félhomályba vonják az adott helyet. A megtartón kívül mindenki más csak korlátozottan lát a területen (dobofegyvert vagy íjat használni lehetetlen, a ködben állók VÉ-je 25-tel csökken). Széllel el lehet oszlatni a jelenséget az idõtartam lejárta elõtt, ám azután a homokszemcsék mindenképpen maguktól leesnek.
Homokszolga
Szféra: Egyedi
Erõsség: 2
A varázslás ideje: 1kör
Hatótáv: 20 lépés
Idõtartam: 1 perc/szint
Mágiaellenállás: -
A litánia végeztével a megtartótól számított 20 lépésnyi távolságon belül, az õ akaratának megfelelõen egy elfszerû alak emelkedik ki a homokból, melybõl saját testét is megalkotja A teremtmény az idõtartam lejártáig, segíti, védelmezi létrehozóját, azután ismét darabokra hullik. Önálló akarata nincs, de a megtartó legfeljebb háromszavas utasításait (egyszerre csak egyet) igyekszik teljesíteni. Értékei megfelelnek a földelementál szolgáéval.
A sivatag szava
Szféra: Egyedi
Mana-pont: 8
Erõsség: 4
A varázslás ideje: 2 szegmens
Hatótáv: 100 lépés
Idõtartam: 5 kör/szint
Mágiaellenállás: -
E varázslat segítségével a megtartó értesülhet mindarról a mozgásról, amely az õ száz lépésnyi körzetében történik. A mozgásban levõ élõ vagy élettelen dolgokról a velük érintkezésbe lépõ homok, illetve a szél számol be a homoki elfnek. El tudja mondani, hogy hányan és milyen irányú mozgást végeznek, de arról, hogy kik azok, s hogy milyen szándékkal közelítenek nem tud számot adni.
Homokba olvadás
Szféra: Egyedi
Mana-pont: 22
Erõsség: 4
A varázslás ideje: 3 szegmens
Hatótáv: önmaga
Idõtartam: 1 perc/szint
Mágiaellenállás: -
Ha ezt a mágiát alkalmazza a megtartó képessé válik arra, hogy teste elkeveredjen a talpa alatti homokkal. A varázslat nem jön létre olyan helyen, ahol szikla, föld, fa, stb. Tehát nem homok áll a megtartó rendelkezésére, illetve ahol a homokréteg vastagsága nem éri el a kéttenyérnyi mélységet és az egy lépésnyi átmérõjû felületet. A megtartó mindaddig maradhat a homokba olvadva, maíg az idõtartam le nem jár, bár amennyiben kedve tartja hamarabb is kiemelkedhet onnan.
A homokba olvad elfet nem lehet megkülönböztetni a környezetétõ, csupán az Auraérzékelés nevû kír diszciplínával. Ebben az állapotban nem sebezhetõ, ám õ sem használhat mágiát, sem pszit, viszont 1 lépés/kör sebességgel mozoghat. 8 mana-pontért az idõtartam 1 perccel növelhetõ.
Beszélõ homok
Szféra: Egyedi
Mana-pont: 18
Erõsség: 5
A varázslás ideje: 2 kör
Hatótáv: 25 lépés
Idõtartam: 10 kör
Mágiaellenállás: -
A megtartó képessé válik szavait a homok segítségével másutt megszólaltatni, mint ahol õ tartózkodik. Csupán érintkeznie kell a sivataggal, ki sem kell mondani a szavakat, a kívánt helyen a homok magától beszélni kezd majd, olyan hangerõvel amilyet a homoki elf akar. A hangját nem lesz képes elváltoztatni és csakis olyan nyelveken szólalhat meg, amelyeket ismer. Varázslatokat létrehozni ilyen módon lehetetlen.
Délibáb
Szféra: Egyedi
Mana-pont: 25
Erõsség: 5
A varázslás ideje: 1 kör
Hatótáv: max 500 lépés
Idõtartam 1 óra
Mágiaellenállás: -
Ez a varázslat kétféleképpen vehetõ igénybe. Az egyik felhasználási lehetõség szerint a megtartó képes elrejtõzni a talaj felett, a hõség miatt vibráló levegõ mögött, s mások sem képesek õt észlelni, csak ha tíz lépésnél közelebb kerül hozzájuk. A másik mód szerint éppen ellenkezõelg, e természeti jelenséget kihasználva fantomokat teremthet (szintenként egyet), akik hacsak nem kerülnek a szemlélõkhöz 25 lépésnél közelebb megkülönböztethetetlenek lesznek az élõ személyektõl. Ezeket a fantomokat a megtartó akarata szerint mozgathatja, az idõtartam lejártáig bármit megtehet velük, amit csak egy ilyen illúzióval mûvelhet.
Értelemszerûen a varázslat elõfeltétele, a sivatag felett vibráló természeti jelenség megtétere, azt a megtartó semmilyen más módon elõidézni nem tudja.
Homokbõr
Szféra: Egyedi
Mana-pont: 14
Erõsség: 6
A varázslás ideje: 2 kör
Hatótáv: Érintés
Idõtartam: 1 óra/Szint
Mágiaellenállás: -
A megtartó a hõséggel szembeni ellenállóképességét tudja felerõsíteni e varázslat segítségével. Hatására bõre megkeményedik és szürkévé változik. Újdonat külseje megkíméli a mokoi elfet az erõsebb napsütés és forróság hatásaitól még akkor is, ha a homokbõrön kívül semmilyen ruházatot nem visel. (2E-ig a tûznek is ellenáll)
A megtartó ezt a varázslatot másra is alkalmazhatja, de csak abban az esetben, ha az illetõ beleegyezik. A legkisebb ellenállás hatására (TME) a kívánt hatás nem jön létre. Éppen ez okból, bármennyire is sajnálatos, öntudatlanul, ájultan fekvõre csak akkor alkalmazható sikerrel, ha magukhoz térve beleegyezésüket adják a beavatkozáshoz. Az idõtartam nem növelhetõ.
Szunnyadó szomjúság
Szféra: Egyedi
Mana-pont: 9
Erõsség: 5
A varázslás ideje: 3 kör
Hatótáv: Érintés
Idõtartam: 1 óra/szint
Mágiaellenállás: -
A kínzó szomját altatja el a megtartó önmagában vagy másokban, ha ezt a mágiát alkalmazza. Hatására minden fajta víz utáni sóvárgás megszûnik, csakúgy mint a nedvesség hiányának minden káros következménye. A varázslat látható következménye, hogy az idõ múlásával az alkalmazó bõre megráncosodik, kiszárad, s idõvel ezeréves öregekéhez lesz hasonlatossá. (A hatodik óra után, automatikusan a homokbõr hatása érvényesül) Amennyiben az idõtartam lejárta után a mágiát használó vízhez jut, bõre 1 órán belül visszanyeri eredeti állapotát. Csakúgy mint a homokbõr, ez is csak akkor alkalmazható másokon, ha az illetõ ebbe beleegyezik. Az idõtartam nem növelhetõ.
Kút:
Szféra: Egyedi
Mana-pont: 3
Erõsség: 5
A varázslás ideje: 1 kör
Hatótáv: 50 lépésnyi sugarú kör
Idõtartam: 12 kör
Mágiaellenállás: -
A homok alatt rejtõzõ víz jelenlétére bukkanhat e varázslat segítségével a megtartó. Az idõtartam lejártáig meg tudja mondani milyen mélyen (50 m-ig), és mennyi víz található a környezetében, de arról nem lesz információja, hogy ez a folyadék fogyasztható e.
Másik felhasználási módja szerint azt tudja megállapítani, hogy a föld felett merre található víz (kulacsokban, tömlõkben), még akkor is, ha ezeket akár mágikusan, akár természetes módon álcázták.

Krán
Krán
A krani elfek, tortenelme

a szoveg Hiarren Aiy'Nearthan, renegat krani elftol szarmazik, aki az informaciokat segitsegnyujtas fejeben bocsatotta a Feher Paholy rendelkezesere. A forras igazmondasa ezen ok miatt erosen megkerdojelezheto, es szamos helyen ellentmondasban all eddigi ismereteinkkel, de ez az egyetlen osszefoglalo mu a krani elfekrol, ami a birtokunkban van.
"Beleegyeztem, hogy ha kijuttattok a varosbol, meselek nektek a hazamrol, es most a szavamnak allok. Nyugodtan megtehetem, hiszen nagyon valoszinutlen, hogy valaha is hasznat vehessetek annak, amit elmondok, nem hiszem ugyanis, hogy eljuthatnatok a Kozepso Tartomanyok melyere.A multunk osidokre nyulik vissza, de errol sokat tudhattok az Elveszettektol is, igy csak a lenyeges dolgokat emlitem. Az Osokkel - ti aquiroknak hivjatok oket - folytatott haboru volt az, ami kozvetlenul nepunk szetvalasahoz vezetett. Amikor Mallior elveszett a Bibor Hadurral vivott csatajaban, csaladja a Tanacsban gyengenek neveztek a Nep istenet, amiert cserbenhagyta a host. Miutan eretneknek kialtottak ki oket, elhagytak az szallasteruletuket, felvettek a Ly'Shematenel nevet, ami annyit jelent a nyelveteken "Tettekkel emlekezo", es eszakra vonultak. Az igazi oka a tavozasuknak, es veluk egyutt masok -koztuk a mi Hazunk - tavozasanak mas volt. Hosszab ideje feszult mar ellentet a Nepet iranyito oelfek, es nehany Haz kozott. Hercegunk latta, hogy az az ut, amin az oelfek vezetesevel jarunk, a pusztulasba vezet, igy csatlakozott a Ly'Shematenelekhez. Felvette az Aiy'Nearthan, "Az Igaz Osvenyt Jaro" nevet, es a szovetseges Hazak kozul is tobbet rabeszelt a csatlakozasra. A Nep legjobb harcosai, legerosebb Hazai vonultak hat eszakra, hogy visszahoditsak osi teruleteiket, s sajat utjukat jarjak, es uj, eros istent talaljanak maguknak. Az idok soran meg tobb masik Haz is csatlakozott hozzank, igy mire eljott az ido, es a Kosfeju erre a vilagra nyitotta szemet, az Igazak Nepe mar tizenot hazbol allt. Mikor eloszor hallottunk Ranagol profetairol, felisteni gyermekeirol,rogton tudtuk, hogy o az az isten, akire nepunk oly regota vart. Elindultunk hat, hogy talalkozzunk veluk. Rayvanhur volt az elso, akitmegismertunk, es a Nepet azota is orok huseg fuzi hozza. Az o szavatkovetve telepedtunk le a Birodalom legszebb erdejeiben, kozel a BelsoTartomanyokhoz, es kezdtunk hodolni Ranagolnak. Olyan isten o, akimegtestesiti mindazt, amire a Nepnek szuksege van, es erot ad nekunk.Termeszetesen harcoltunk a teruleten es hatarain elo Osokkel,elpusztitottuk a gyengeket, elkerultuk a hatalmasokat. Harcoltunkegymassal is, teruletek, elvek, es hatalom miatt. Szallasunk akkor meg nemvolt felosztva, nem is neveztuk Het Domb es Het Volgy videkenek. Errecsak a nepetek erkezese utan kerult sor. Mintegy otezer evvel ezelotttortent, hogy a fakoveruek nagy szamban kezdtek elozonleni a Birodalmat. Kezdetben nem tartottuk oket komoly veszelynek, es itt hibat kovettunk el. Az erkezo emberek megtamadtak a Shiy'Shinteless Hazat, akik legyengultek a belviszalyok miatt, elfoglaltak teruleteit, es szinte teljesen kiirtottak oket. Ez mar osszefogasra kesztetett bennunket. A megmaradt tizennegy Haz felfuggesztette a belviszalyait, es egyuttes erovel megallitotta az emberek elorenyomulasat. Felosztottak a teruleteket a Hazak kozott, ekkor alakult ki a Het Domb es Het Volgy videkenek mai formaja. Azota tartozkodunk a komolyabb viszalyoktol, az esetleges nezeteltereseket kisebb osszecsapasok utjan rendezzuk. Valamikor ebben az idoben tortent, hogy a Kosfejes Ur kinyilatkoztatta Verrion H'Anthall szuleteset, es a Dai'Hylassien Haznal megszuletett az elso kivalasztott gyermek. Magasztos hosse valt, tudasat magatol a kalahoratol kapta, es hazaval szakitva oktatta az osszes utana szuleto gyermeket, barhova tartoztak is. Az o tanait kovetjuk, az o tudasat orokitjuk tovabb ma is, generaciorol generaciora.Most nehany szo a Hazakrol, politikarol, klanokrol. Mint mar emlitettem, a Nep tizennegy hazbol all. A Hazakat ket nagyobb csoportra oszthatjuk fel, a Dombok Hazaira, es a Volgyek hazaira. Amikor regen a teruleteket felosztottak, a Dombok Hazai, a het erosebb Haz kapta a jobb teruleteket, es a Volgyek Hazai, a gyengebbek a kevesbe jokat. Azota ugyan valtoztak a Hazak pozicioi, es ezzel a teruletek egy resze is, a regi felosztas megis megmaradt.

A Hét Domb és a Hét Völgy birodalma

A Dombok Hazai:
Dai'Hylassien "a Holdfenyre Lepo "
Aiy'Nearthan "az Igaz Osvenyt Jaro "
Aiy'Umassyras "az Igaz Harcos"
Rya'Ryallyes "az Osok Vadasza"
Ly'Shematenel "a Tettekkel Emlekezo "
Shiy'Quantheless "az Erdomelyi"
Aen'Menthelyass " a Hatarvideki"
A Volgyek Hazai:
Dias'Dyanan " a Folyoparti"
Nei'Lyarthan " az Ejben Jaro"
Vea'Nerien " a Tuzszemu"
Khea'Khintalass " a Hegyvideki"
Thae' Nequiryn " a Titkok Tudoja"
Syer'Lyarquin "az Ej Ismeroje"
Thae'Leinar "a Fuvek Tudoja"
A Hazak mellett tobb fuggetlen hatalmi tenyezo is letezik meg a Het Domb es Het Volgy videken. Legerosebbek a lovagrendek, amelyek igen osi hagyomanyokra nyulnak vissza, az osidok harcosait tekintik peldakepuknek. Eredetileg csak az Aiy'Umasyrass haznak voltak lovagjai, de korulbelul tizezer eve az akkori nagymester almot latott, melyben Ranagol jelet kuldott neki. Lovagjaival egyutt elhagyta hat a Hazat -amelyet ez jelentosen megviselt- es megalapitotta a Quirrta Khinn rendet. Azota tobb mas lovagrend is alakult, de ez a legosibb es leghatalmasabb. Igen fontos tenyezo meg a Shi-Siquan klan. Eredetileg a Shiy'Hinteless Haz tulelo harcosai altal alapitott szovetseg volt, akik hivatasuknak a fakoveruek vadaszatat tekintettek, es habozas nelkul barmely Haz segitsegere voltak, ha azoknak valamilyen osszetuzesuk tamadt az emberekkel. Hosszu ezredevek soran valtak csak fejvadaszklanna, mikozben tapasztalatokat szereztek az egyeb birodalmi Klanokkal folytatott harcokban. Ma mar elfek megolesere is vallalnak megbizast, bar fo celpontjaiknak tovabbra is az embereket tartjak. Ha egy Haznek fejvadaszra van szuksege egy masik Haz ellen, es magaban nem boldogul, mindig a Shi-Shiquant keresi meg, emberi klanokat soha nem biznak meg ilyesmivel. Ez altalanossagban jellemzo a hatalmi harcokra is, mindig egymas kozott intezik el a Hazak. Persze elofordulhat, hogy valamilyen modon egy-egy Kaosz szektat, vagy Szabad Rendet is a masik ellen forditanak, de ez sohasem megbizassal tortenik. Ha valamelyik Hazrol kitudodna, hogy embereket, vagy mas fajuakat fizetett meg azert, hogy a segitsegere legyenek mas Haz ellen, azonnal elveszitene az osszes szovetsegeset."A krani elfek lelekszama nem nagy, mintegy otvenezerre teheto. Szigoruan Hazakba szervezodve elnek, minden Haz elen a herceg all. A hiedelemmel ellentetben nem mindegyikuk tartozik elszamolassal a sotet elfeknek, a tizennegy klanbol mindossze hatan vannak. Ok azok akiknek a szallasteruletuk egybeesik nehany sotet elf vadaszteruletevel.Minden Haz tobb Csaladra oszlik, kozottuk ugyanolyan viszalyok, kisebb csetepatek vannak(bar ezek sokkal kisebbek es sokkal inkabb kezben tartottak, szabalyozottak) mint a Hazak kozottiek, egy-egy fontosabb poszt, pozicio, vagy jog elnyereseert.Az erdeikben epitett tagas varosokban elnek, melyeknek sok koze nincs az emberek varosaihoz. Alltalaban egy Haz szallasteruleten egy fobb varos, es hat-nyolc kisebb, foleg hatarvedelmi celokat szolgalo varos van.A fontosabb epuleteket, teruleteket a fegyvereseken kivul a Haz szolgalataban allo ashirruk altal megidezett lenyek is orzik.A krani elfek, huen oseik hagyomanyaihoz, tovabbra is turelmesen vadasznak az aquirokra. Ebben kulonosen kiemelkedoek egyes lovagrendek, es a Rya'Ryallyes klan. Azok az elfek akik megoltek egy aquirt-ezen persze nagytudasu nemes aquirt kell erteni- kulonos megbecsulesnek orvendenek, barmely Haz szivesen latja oket vendegul, meg ha ellenseges klanhoz tartozik is.

Kulonleges klanok, rendek

Khea'Khintalass Haz:
Azert kulonleges, mert a tobbiekkel ellentetben nem bonyolodik hatalmi, teruletszerzo harcokba, es mas klanok is beken hagyjak. Ennek egyetlen oka van, ok keszitik az elfek altal hasznalt fegyverek nagy reszet. Egyedul naluk maradt fenn az osi elf kovacsok tudasa, az altaluk keszitett fegyvereknek, verteknek nincs parja. A lovagrendek kizarolag toluk szerzik be a verteket-bar ritkan van ujra szukseguk- es a legtobb klan is toluk szarmazo fegyverekkel szereli fel harcosait. A femet a hegyek gyomraba vajt kohokban, vulkanok tuzeben edzik. Egyetlen mester el kozottuk, aki amolyan varazslo-kovacs, o kesziti a lovagi verteket, illetve a kulonleges aquir-vadasz fegyvereket. A tortenelem soran eddig ketszer fordult elo, hogy meghalt, mielott kitanithatta volna az utodjat, ekkor a Haz a birodalom egyik leghiresebb(es legmegbizhatobb) nekromantaszovetseget kerte fel, hogy hozza vissza az eletbe, amig az utod el nem sajatit mindent. (Ugyan a kirendelt nekromanta hazafele vezeto utjan mindket alkalommal veglegesen elhalalozott, de a Haz bosegesen karpotolta a szovetseget. Nem szerettek volna, ha kitudodik, hogy kiket es milyen celra vettek igenybe.)
Rya'Ryallyes Haz
Mint a nevuk is jelzi (Osok vadasza), meg a tobbi elfhez kepest is kiemelkedo jelentoseget tulajdonitanak a hagyomanyoknak. Nincsenek is sokan, az egyik legkisebb lelekszamu elf Haz. Kivalo diplomataiknak, es a tobbi Haz tiszteletenek koszonhetoen megis komoly szerepet toltenek be a Het Domb es Het Volgy videken. Az o Hazukbol kerult ki a Quirrtha Khinn lovagrend legtobb nagymestere es- bar a rend tagjai nem nagyon apoljak a viszonyt a Hazzal ahonnan szarmaznak- ez sem elhanyagolhato tenyezo. A Haznak van nehany gondosan orzott, generaciorol generaciora oroklodo fegyvere, melyeket kizarolag aquirok elpusztitasara hasznalnak. Ezek szama neha csokken-ha a kiszemelt hos hibazott- neha no, amikor a kovacs elkesziti a kovetkezot (minden varazslo-kovacs eleteben egy ilyen fegyvert keszithet, rebesgetik, hogy a sajat lelket kovacsolja a fegyverbe. Teny, hogy altalaban az elete vegen kesziti el, es sosem eri meg a masnapot.) A fegyverek pontos leirasa nem ismert<> mindegyik kulonbozo (jelenleg negy van a haz birtokaban). Kozos tulajdonsaguk, hogy parancsszora otven meter sugaru korben csendet teremtenek, ami megakadalyozza a kiszemelt predat, hogy a nyilt kuzdelem helyett hatalomszavakhoz folyamodjon. A fegyverek hatranya, hogy korlatozott onallosaggal birnak(az elnyelt aquir ver, illetve lelkek miatt) igy csak eros jellemu harcos hasznalhatja oket. Mivel altalaban a Haz legjobbjai erdemlik ki a megtiszteltetest, hogy hasznalhatjak a fegyvert, ez altalaban nem okoz problemat.. de senki sem tevedhetetlen.
Boszorkanyszektak:
A krani elfek kozott tobb boszorkanyrend is talalhatok. Ezek reszben osi hagyomanyokon alapulnak, melyeknek nem sok kozuk van az emberi boszorkanyok tudasahoz, masreszt sokat atvettek a Birodalom mas boszorkanyszektainak tudasabol is (annak ellenere, hogy azoknak a lenezett fakoveruek a tagjai).Altalaban Hazaktol fuggetlenul tevekenykednek, es tobbfele feladatot is ellatnak. Kivansagra nevelnek felesegeket hercegeknek, egyeb rangos szemelyeknek is, nemelyik pedig kapcsolatban all a Shi-Shiquannal, es kulonleges feladatok ellatasara kepeznek szamukra novendekeket.Kulonleges boszorkanyrend a Harom Hold Szovetsege. Tagjai kivalasztottkent jonnek a vilagra, ket hold formaju anyajeggyel a testukon, de csak akkor kerulhetnek be a Szovetsegbe, ha sikerul megtalalniuk magukon a harmadik, lathatatlan anyajegyet is.A rendnek egyetlen, osidok ota tarto feladata van:
" Regen tortent, meg az osi haboruk idejen. Az Osok azt terveztek, hogy letaszitjak a napot es a holdakat az egrol, hogy orok csillagos ejszaka boruljon foldunk fole. Egyik legnagyobbjuk, az atkos Opalhajos, el is tuntette a harmadik holdat, mire nepunk raeszmelt a veszelyre. Hoseink szornyu vesztesegek aran, varazslatok segitsegevel elfogtak az Opalhajost es rabsagba vetettek. Arra akartak kenyszeriteni, hogy ujra helyezze vissza a harmadik holdat az egre, de az Os csak kinevette oket, es hangja hallatan holtan estek ossze a gyengebbek. Ekkor biztak meg a harcosok rendunket az o orizetevel, egyetlenen feladatunkul azt szabva nekunk, hogy kinozzuk, mig nem enged akaratunknak. Azota orizzuk es gyotorjuk az Opalhajost, itt maradtunk, mikor a Nep elhagyta e videket, itt voltunk mikor visszatertek. Orizzuk a Szavak Hatalmat, amit a Nep mar korok ota elfeledett, es mostantol te is kozenk tartozol...."
A rend, az elfek kozott egyetlenkent (eltekintve Mallior idonkent felbukkano rovideletu kuldotteitol) ismeri a hatalomszavakat. Hasznalatukra csak azok kepesek, akik kivalasztottkent szuletnek, es ez a kepesseguk is csak a rendbe nyert felveteluk utan bontakozik ki. Nagyneha kapcsolatba kerulhetnek a kulvilaggal, de kinti ellenfeleik ellen sosem hasznalnak hatalomszavakat, csak osi boszorkanymagiat.Egyetlen feladatuk az Opalhajos orzese es gyotrese, melyet csak a legnagyobb tudasu rendtagok vegeznek..mindezidaig eredmeny nelkul.”
A fenti szövegért nagybetûs KÖSZÖNET Melorannak! A szöveg eredeti mivolta miatt elnézést kérek az ékezetek hiányáért, bár azt hiszem így is öröm olvasni ezeket a sorokat.
És akkor ezután a “kis bevezetõ” után térjünk át a részletes ismertetésre.
Kráni elf lovagrendek:
Ezek a lovagok, kizárólag nevükben viselik a lovagjelzõt, hiszen semmiféle olyan kiváltságokkal nem rendelkeznek, mint az emberi társadalom lovagjai. Olyan ifjakból összeállított elit harcosgárda, akik szívóságukkal, megjelenésükkel, erejükkel tûntek ki már kora gyermekkorukban. A rendbe tartozni dicsõség, és felelõsség is egyben. Ha egy házból egy elf lovagrend tanítványt választ, az roppant megtisztelõ a ház részére és minnél inkább híresebb rend, annál inkább dicsõségteljes a domb vagy a völgy lakóinak. Jelentõs lovagrend a Hét Dom és a Hét Völgy birodalmában kettõ leledzik, névszerint a Quirrtha Khinn és az Hur-Khissas rend. Mindkettõ jelentõs számú lovaggal rendelkezik és hadiállapotban nagy mennyiségû harcost képesek támadásba, illetve védekezésbe lendíteni. Az elf lovagság kialakulása, itt Kránon belül, emberi mintára épült fel, s inkább fejvadászok õk semmint lovagok. A lovagjelzõ náluk nem a rangot, a nemesi elõjogot, mindinkább az erkölcsöket, az õsök emlékét és a vadászatot testesíti meg. Az emberi kultúrákkal ellentétben nem rendeznek lovagi tornákat, hisz az esetleges halálesetek csak csökkentenék az így is kevés lélekszámú elf népet. Ám ne higgyük, hogy nincs ebben a lovagi társadalomban amolyan megmérettetés. A rendekbe tömörült elfek mindegyike, mikor megérett rá vadászatra indul. A cél, pedig egy Aquir. Evvel bizonyítja társainak és rendjének, hogy rászolgált a bizalomra, mikor a falak közé engedték. Egy-egy nagyobb tudású Aquir elejtésére több lovag is útra kel, hogy együtt közös erõvel cserkésszék be.
Quirrtha Khinn lovagrend:
A rend megalakulása egy egyszerû házszakadásnak nézett ki, mikor is a Aiy'Umassyras ház lovagjainak mestere álmot látott, miután lovagjaival együtt elhagyta a domb szállásterületét, és új földeken, megalapította a Quirrtha Khinn-t. A szervezet felépítése igen egyszerû ám ez álltal igen nagy fegyelmet kíván meg a rend tagjaitól. Mindenki egy elfnek engedelmeskedik, méghozzá a rend nagymesterének, ki a Néma Nagymester nevet viseli (elf nyelven Semmer Suspheryas). A nagymester legalább olyan nagy tekintélynek örvend, mint bármelyik völgy illetve domb hercege. A címet egy õsaquir elejtésével lehet kiérdemelni, nem csoda hát, hogy a rend története során számos alkalommal volt üres ez a poszt. Ilyen esetben természetesen van vezetõ, kinek szava értõ fülekre talál, de õ csak megbízott vezetõ, s csöppet sem övezi akkora tisztelet, mint a nagymestert. De visszatérve a Semmer-re, miután a hõstettét végrehajtotta, el kell zarándokolnia a Halott Sóhajok erdejébe, amely részét képezi ugyan az elf szállásterületeknek, de közvetlenül a tiltott határ mellett húzódik, és egyik ház sem tart rá igényt. Hogy itt mi történik vele, azt senki sem tudja: egyesek szerint találkozik a rendet valóban vezetõ igazi nagymesterrel. A nagymesteri poszt várományosai közül nem mindenki tér vissza a zarándokhelyrõl, akik pedig igen, azoknak soha többé egyetlen szó sem hagyja el ajkát. S, hogy szavak nélkül, hogy képes irányítani a Quirrtha Khinn-t? Ez a számos rejtély egyike, mi a lovagrendet övezi.
A rendbe való bekerülés után, a tanítványt szinte azonnal képezni kezdik. Ellentétben az emberek által használt lovagi kultúrával, itt nincs apródkodás s a lovaggá ütést nem elõzi meg hosszú szolgálat egy másik lovag mellett. A tanítvány hosszú évek során tesz szert a vadászok tudományára. Megtanul uralkodni a saját félelmein, kiégeti magából a rettegés fogalmát, s mindeközben pedig mesterévé válik fegyvereinek is. Az itt látott kiképzés már-már kínzásnak tûnik, de mindig meghozza gyümölcsét. Vasfegyelemben élõ harcosokat találhatunk itt csak és kizárólag. Idejében megválasztott tanítványokkal, kik közül a történelem során egyetelen egy sem cáfolt rá rátermettségére.
Fegyvereiket nézvést, mindegyikük felavatásukkor egy tökéletesen testreszabott páncélt kap, melynek készítésében õk személyesen is részt vesznek tanulóéveik során. Meg kell jegyeznünk, hogy egy ilyen vért elkészítése nemritkán 60-70 évet is igénybe vesz, de a jelenlegi “Semmer Suspheryas” vértjét állítólag 200 évig kovácsolták, míg tökéletes lett. Ezek a vértek minden esetben mágikusak. Elvesztésük iszonyú vétség, s ha el is veszik, a rend mágiatudorai hamar a nyomára bukkannak, s a vért tulajdonosával az élen (ha még él) megtorolják a gaztettet. Páncéljukon kívül kardjuk segíti õket a harcban, mely a legtökéletesebb kovácsmunka, mint minden elf kard. A kránban használatos Hiequar-t használják, általában párosan, ám a pajzs használata sem áll messze tõlük. A Hiequar páros forgatásának mesterei az innen kikerült lovagok.
Jellemzõ még a Quirrtha Khinn-re, és persze más lovagrendekre is, a rejtett fegyverek használata. Páncéljaikba gyakran kerülnek tûvetõk, kipattanó acélhúrok, apró nyílvetõk, de elõfordul alkar alól kipattanó hosszú penge is. (ez minden esetben a KM jogköre eldönteni, milyen fegyver leledzik a páncélban, és értékeinek kitalálása is rá vannak bízva)
Képzettségek:
Nehézvértviselet Af
Pajzshasználat Af
1 fegyverhasználat (Hiequor) Mf
2 fegyverhasználat Af
Lovaglás Mf
Erdõjárás Mf
Futás Mf
Nyomolvasás/eltûntetés Mf
Heraldika (elf kultúrkör) Af
Különleges fegyver használat Af
Kétkezesharc Af
Lopózás 40%
Rejtõzés 35%
3. heraldika (elf kultúrkör) Mf
4. pajzshasználat Mf
4. pszi Af *
4. kétkezesharc Mf
5. 1 fegyver használata (íj) Mf
8. nehézvértviselet Mf
12. pszi Mf
Láthatjuk, hogy az itt képzett lovagok kiképzésükben jócskán eltérnek az emberi társadalom lovagjaitól. Hisz õk inkább célirányosan képzett harcosok, semmint lovagok. A rengeteg képzettség miatt egy kicsit kevesebb Kp-t kapnak, mint más lovagtársaik, s harcértékeik is egy csöppet csekélyebbek azokénál.
Ké alap: 7
Té alap: 20
Vé alap: 75
Cé alap: 35*
HM/Szint: 11(4)
Kp alap: 3
Kp / Szint: 6
Ép alap: 7
Fp alap: 7
Fp / Szint: k6+4
*Ez az elfbõl származó módosító, nem hozzáadandó a fajból származó értékekhez.
Elf lovagi vértezet:
MGT: 4
SFÉ: 7
Súly: 10 kg
Fegyverzetük:
A Shi-Siquan-nál ismertetett két fegyvert használják õk is, valamint a harmadik fegyverük a levéltõr.