Tudatalatti

Tudatalattid indította meg szívverésedet, ő ellenőrzi vérkeringésedet, szabályozza emésztésedet, asszimilációdat, kiválasztásodat.
Ha megettél egy darab kenyeret, tudatalattid alakítja testszövetté, izommá, csonttá, vérré. Még nem élt a földön olyan bölcs, kinek mindez meg ne haladta volna a látóhatárát. Tudatalattid ellenőrzi tested összes létfontosságú folyamatát és funkcióját, és ismeri minden problémád megoldását. Tudatalattid sosem alszik, sosem pihen. Állandóan szolgálatban van.

Könnyen felfedezheted csodatevő hatalmát:
egyszerûen közöld vele elalvás előtt, hogy bizonyos dolgot szeretnél elintézve látni. El leszel ragadtatva, amikor felismered, hogy bensődben hatalmas erők szabadulnak fel, s a kívánt célhoz vezérelnek. Olyan erő és bölcsesség forrása tárul fel előtted, amely magával a mindenhatósággal, avagy a világot mozgató, a bolygókat pályájukon vezérlő, a Napot világításra késztető hatalommal teremt számodra kapcsolatot. Tudatalattidból erednek eszméid, törekvéseid, itt ébrednek jótékony gondolataid.

Dr. Esdaille minden egyes betegét hipnotizálta, és azt sugallotta tudatalattijuknak, hogy semmiféle fertőzés vagy mérgezés nem léphet fel.
Ne feledjük, mindez azelőtt történt, hogy Loius Pasteur, Joseph Lister és a többiek felismerték volna a betegségek bakteriális eredetét, és rámutattak volna, hogy a sterilizálatlan mûszerek és a virulens organizmusok fertőzésekét okoznak.
Az indiai sebész szerint az alacsony halálozási arány és a fertőződések általános elmaradása minden bizonnyal dr. Esdaille szuggesztiójának volt köszönhető, amellyel a betegek tudatalattiját befolyásolta: valamennyien a szuggesztió természetének megfelelően reagáltak.
Egyszerûen varázslatos felismerés: több mint százhúsz éve egy sebész felfedezte a tudatalatti bámulatos, csodákat mûvelő hatalmát.

Nem önt el mindannyiunkat a misztikus áhítat, ha megállunk, és elgondolkodunk tudatalattink transzcendentális hatalma fölött?
Vegyük figyelembe érzékeken túli érzékelőképességét:
a clairvoyance-t (távolbalátás) és a clairaudience-t (távolbahallás) – függetlenségét tértől és időtől – képességét, hogy minden fájdalomtól és szenvedéstől megszabadítson bennünket, valamint hatalmát, amelynek révén valamennyi problémánk megoldását ismeri. Mindez és sok egyéb azt bizonyítja, hogy oly hatalom és értelem rejtőzik bensőnkben, amely messze meghaladja tudatos intellektusunkat – hát nem csodálatos?
Örvendezz hát mindeme tapasztalat kapcsán, és 
higgy tudatalattid csodatevő hatalmában!
Életednek két oldala van: az objektív és a szubjektív, a látható és a láthatatlan, a gondolat és megvalósulása. Gondolataid agyadban születnek, mert ez a tudatos, mérlegelő elme szerve. Ha tudatos avagy objektív elméd teljes egészében elfogadta a gondolatot, továbbküldi a hasi idegdúcnak, melyet az elme agyának hívnak, s ott testet ölt és tapasztalattá válik az eszme.
A tudatalatti képtelen ellentmondani. Kizárólag az általad beleírtak alapján cselekedhet. Véglegesnek tekinti tudatos elméd döntéseit és következtetéseit. Ezért dolgozol hát egyfolytában Életed Könyvén, hiszen gondolataid válnak tapasztalataiddá.
Az esszé amerikai mestere, Ralph Waldo Emerson írta egyszer:

“Az ember nem más, mint amit egész nap gondolt.”

A tudatalattit ért befolyás testet ölt
Az amerikai pszichológia atyja, William James mondta, hogy a tudatalattiban rejlik az erő, amely a világot forgatja. Tudatalattid intelligenciája végtelen, és bölcsessége határtalan. Rejtett források táplálják, és ő az élet törvénye. Bármit kényszeríts rá, eget és földet megmozgat annak megvalósítása érdekében. 
Helyes eszméket és építő gondolatokat kell tehát rákényszerítened. Azért van oly sok káosz és nyomorúság a világon, mert az emberek többnyire nem értik a tudatuk és tudatalattijuk közötti kölcsönhatás lényegét
.
Ha e két princípium békés összhangban és harmóniában mûködik együtt, akkor egészség, boldogság, béke és öröm tölti el életedet. A tudatos és a tudat alatti elme tökéletes koordinációja nem hagy teret betegségnek és békétlenségnek.

Óriási kíváncsiság és csodavárás övezte Hermész sírjának felnyitását, mivel mindenki arra számított, hogy minden korok legnagyobb titkára bukkannak rá odabenn. A titok így hangzott: Odabenn, mind idekünn; fölül ugyanúgy, mint alul. Más szavakkal: amit tudatalattidra erőltetsz, azt viszontlátod a tér három dimenziójában. Ugyanezt az igazságot nyilatkoztatta ki Mózes, Ézsaiás, Jézus, Buddha, Zoroaszter, Lao-ce, és a történelem összes felvilágosodott bölcse.Amit bensődben igaznak érzel, az feltételek, tapasztalatok és események alakjában ölt testet.
Érzet és érzelem kiegyenlíti egymást. Mint a mennyben (saját elmédben), azonképpen itt a földön is (testedben és környezetedben).
Ez az élet nagy törvénye. A természet minden területén találkozhatsz a hatás és ellenhatás, a nyugalom és mozgás törvényeivel. E kettőnek mindig összhangban kell lennie, ez a harmónia és egyensúly feltétele. Azért születtél, hogy az élet princípiuma ritmikusan és harmonikusan áramolják át rajtad. A belépő mennyiségek áramának fedezniük kell a kilépő mennyiségekét. Az érzelmeknek fedezniük kell az érzeteket. Összes frusztrációd a kielégítetlen vágyakozásból fakad. Negatív, destruktív, erőszakos gondolataid romboló érzelmeket gerjesztenek, s ezeknek kifejeződési és megvalósulási lehetőséget kell keresniük. Negatív természetûek lévén, gyakorta gyomorfekély, szívbetegség, feszültség, aggályok alakját öltik.
Milyen képed, milyen érzéseid vannak most önmagadról? Léted minden porcikája ezt az érzést fejezi ki. Vitalitásod, tested, pénzügyi állapotod, barátaid, társadalmi helyzeted mind-mind az önmagadról alkotott képet tükrözi. Ez az igazi értelme a tudatalattidra gyakorolt összes benyomásnak, s ezt fejezed ki életed minden szakaszában.
 Önmagunknak ártunk a lelkünkben dédelgetett negatív gondolatokkal
. Hányszor sebezted már meg magad mérgelődéssel, aggódással, féltékenységgel vagy bosszúvággyal? Ezek a tudatalattidba jutó mérgek. Mindezek nem veled született negatív attitûdök. Tápláld tudatalattidat életadó gondolatokkal, s összes negatív gondolatmintádat kitakaríthatod. Végezd ezt következetesen, és a múlt eltisztul emlékezetedből, és soha fel nem bukkan benne ismét.

A tudatalatti ellenőrzi szervezetünk mûködését
Lehetsz ébren, vagy alhatsz mélyen az ágyadban, tudatalattid szüntelen, fáradhatatlan tevékenysége tested összes életfolyamatát ellenőrzi, és ehhez nincs szüksége tudatos elméd közremûködésére. Szíved például álmodban is ritmikusan dobog, tüdőd sem tétlenkedik, a belégzés és kilégzés folyamata, amelynek során véred friss levegőt abszorbeál, ugyanúgy folytatódik, mintha ébren lennél. Tudatalattid szabályozza emésztési folyamataidat és mirigyeid mûködését, nem is beszélve szervezeted többi rejtélyes tevékenységéről. Borostád sem vizsgálja, alszol-e, vagy felébredtél: egyfolytában növekszik. Szakemberek szerint a bőr több verejtéket választ ki alvás közben, mint éber állapotban. Szemeid, füleid, egyéb érzékeid alvás közben is aktívak. Számos híres tudós találta meg alvás közben a megoldást legbonyolultabb problémáira. Megálmodták a választ. Szíved és tüdőd normális ritmusát, gyomrod és emésztőszerveid tevékenységét gyakorta befolyásolja tudatos elméd a félelem és aggodalom, az idegesség és a depresszió révén. Az ilyen gondolatminták zavarják tudatalattid harmonikus mûködését. Mikor elméd nyugtalan, legjobban teszed, ha lazítasz, elengeded magad, lecsillapítod gondolataid sebesen pörgő kerekét. Fordulj tudatalattidhoz, szólítsd fel, hogy teremtsen békét, harmóniát, isteni rendet. Meglátod, egykettőre helyreáll tested összes funkciója.

Gondod legyen rá, hogy erélyesen és meggyőződéssel szólj tudatalattidhoz: engedelmeskedni fog parancsodnak.
Tudatalattid életed megőrzésére és egészséged helyreállítására törekszik, bármi áron. Az ő hatására szereted gyermekeidet, ami újabb példája a mindenfajta élet megőrzésére irányult ösztönös vágynak.

Állítsd szolgálatodba tudatalattidat!
Mindenekelőtt fel kell ismerned, hogy tudatalattid folyton dolgozik. Éjjel-nappal aktív, akár kihasználod, akár nem. Ő építi testedet, bensődnek ezt a csöndes folyamatát azonban tudatosan nem érzékelheted, nem hallhatod. Csak tudatos elméddel lehet közvetlen kapcsolatod, a tudatalattiddal nem.
Foglald hát el tudatodat azzal, hogy mindig a legjobbra számítasz, s csupa kellemes, igaz, korrekt és jóleső dolgon alapuljanak megszokottá váló gondolataid.

Kezdd el MOST! Ügyelj tudatos gondolataidra, hiszen szíved-lelked mélyén tudod, hogy tudatalattid mindig a megszokott gondolataidat követve keres kifejeződési, megnyilvánulási lehetőséget.
Jusson eszedbe: ahogy a csőben áramló víz követi a cső alakját, ugyanúgy követi az élet rajtad átáramló princípiuma gondolataid természetét. Jelentsd ki, hogy a tudatalattidban jelen lévő gyógyító hatalom harmónia, egészség, békesség, öröm, bőség alakjában áramlik rajtad keresztül. Úgy tekints e hatalomra, mint eleven intelligenciára, kellemes, bájos útitársra. Rendíthetetlenül higgy folyamatos áramlásában, amely élénkít, inspirál és felvirágoztat. Éppen ezt az eredményt fogod elérni. Amiként hiszel, akként adatik meg néked.