A SZÁMOK REZGÉSEI

A L É L E K
A lélekszám az Ön belső ösztönzését és vágyát fejezi ki, az Ön lényege. Ez az ösztönzés és vágy soha nem változik az élete során, független attól hogy mit tapasztalt és egyéni kibontakozásában történt-e változás. Ez a szám az, amely a háttérből irányítja érdekeit és vágyait.

S Z E M É L Y E S É V

Személyes év: Amennyiben tudjuk, hogy melyik személyes évünk száma, könnyebben megértjük, milyen eseményeket kövessünk, vagy kerüljünk el az adott évben. Segíthet abban, hogy sikeresebbek, és boldogabbak legyünk, illetve észrevegyük az új lehetőségeket. Ha a személyes év és a születési erő száma azonos, emlékezetes és életbevágóan fontos lesz az Ön számára.

A B E L S Ő É N

A belső én száma titkos álmairól, vágyairól szól, mely mások előtt ismeretlen. Sokszor ezek az érzések a nappali álmodozás során kerülnek felszínre. Azt a fajta személyiséget mutatja, ami Ön szeretne lenni és azt a mély belső vágyat, amit tenni szeretne. A számok alapján nem minden lesz Önre jellemző. Néhány dolog azt mutatja, ami Ön lenni szeretne. Lehet, hogy a belső én száma Önre teljes mértékben jellemző lesz, amennyiben nem, úgy érzi, hogy valami nincs rendben az életével /elégedetlenség érzése önmagával /.

K Ü L S Ő É N /KIFEJEZÉSSZÁM/

A külső én-szám azt mutatja, ahogyan Önt mások látják, amit Ön másoknak mutat. Amikor az ember a nevét megváltoztatja /pl. a nő férjhez megy / vagy csak születési neve egy részét használja /becenév / új vibráció hatása érvényesül. Ezek változást eredményeznek amelyek azonban csak fokozatosan érvényesülnek. Ezek a változások néha diszharmonikusan hatnak életünkre.

S Z Ü L E T É S I E R Ő

A születési erő száma a sorsot, a természet adta tehetséget jelenti. Az ember megváltoztathatja a nevét, mely változás más végzetet jelenthet, de nem változtathatja meg születése hónapját, napját (azaz sorsot). Ez a szám jelképezi tehetségét, képességeit, jellemét és azt az örökséget, amit ebbe az életbe magával hozott. Megmutatja, milyen Ön valójában, mire hivatott, anélkül, hogy különösképpen képezné magát. A következő leírások megmutatják mind erős, mind gyenge pontjait, de azt csak Ön tudhatja, hogy az erős dolgokat testesíti-e meg magában. Ne feledje, ha nem ezek a jó tulajdonságok jellemzők Önre, csak Ön tud ezen változtatni, ha már tudja, hogy változtatni kell. Egy öreg kutyát nem könnyű új trükkökre megtanítani. Nagyszerű dolog azt tudni, hogy az emberek különbözőek, és azt, hogy soha nem késő új ismereteket szerezni.

V A L Ó S Á G

Valóságszámunk vibrációja nagyon gyenge. Inkább a kis gyerekeknél érezhető Abban, ahogy cselekednek és abban, ami érdekli őket. Az élet későbbi szakaszában (fiatal felnőttkor, és élete középső szakasza) mikor az ember a megélhetésért, a családért, és személyes céljaiért dolgozik, az irányítást a születési erő vibrációja veszi át. Ahogy az évek múlnak, a valóságszám vibrációja ismét előtérbe kerül. Minden tapasztalatunk a végső cél felé tartó út felé mutat.

K A R M A

A karma az ok és az okozat törvényét jelenti. Amit az elmúlt életekben elmulasztottunk, vagy rosszul használtunk, azt ebben az életben meg kell tanulnunk kiegyensúlyozni. A feladat nem nevezhető karmikusnak, ha azt még nem végeztük el. Gondolkozott-e már azon, hogy miért történnek meg Önnel mindig ugyanazok a dolgok? A válasz nagyon egyszerűen az Ön karmikus feladatában áll. Ha tudatában van annak, hogy mi is az Ön karmikus feladata, fel fogja ismerni azokat a helyzeteket, amelyekből tanulnia kell, illetve amelyeket meg kell tanulnia kezelni és legyőzni, azért, hogy ne kövesse el ismét ugyanazokat a hibákat. Sokszor még azután is ismétlődnek ezek a helyzetek, mikor már megtanultuk kezelni őket, azonban ha már felismerte őket, továbbá már nem jelentenek problémát. Az egyetemes törvény az, hogy minden léleknek meg kell tanulnia az élet leckéit és amíg bizonyos helyzetek előfordulnak velünk, addig mindig lehetőséget kapunk a tanulásra. Sokkal könnyebb kijavítani a hibát, ha tudjuk, mi az. Ha belenéz számmisztikai elemzésébe, lehet, hogy valahol felfedezi karmikus feladat-számát. Ebben az esetben még több tanulnivalója van, és a tanuláshoz segítséget is kap.

I R Á N Y U L T S Á G

Az irányultság száma megmutatja, milyen cél felé törekszünk. Megvilágítja az ösvényt, amelyen célunk felé haladunk, segít megtalálni az irányt. Segít megérteni születési erőnk számát és ha nehézségekkel találjuk magunkat szemben, megmagyarázza, miért. Az irányultság és a születési erő száma között lehet eltérés, amin dolgozni kell.

T U D A T A L A T T I É N

A tudatalatti ént lehetne tudattalan énnek is nevezni, mert azt mutatja, hogy az ember hogyan reagál egy krízis, vagy vészhelyzetben. Spontán reagálás akkor, mikor nincs idő gondolkozni.

A Z E G Y É N & A K Ö R N Y E Z E T & A Z E M B E R I S É G

Először megnézzük minden kategória vibrációs számát. Ez megmutatja, hogy melyik területe a legfontosabb az egyén életében. Asz összesen: a bal oldali oszlop számait összeadva jelenik meg.

Az EGYÉN, KÖZÖSSÉG, EMBERISÉG számai megmutatják, milyen magatartásforma a legeredményesebb az Ön számára. Ha pl. az egyén kategóriában van a legmagasabb pontszáma, és a kifejezésszáma a közösség kategóriába esik, akkor nehezen talál lehetőséget életcélja megvalósítására, mert elsősorban önmagával van elfoglalva (korlátozza magát). Bármely kategóriában a magas pontszám arra utal, hogy a saját, vagy a többség érdekében kell tevékenykednie. Az "egyén"- a kulcsszó az "enyém" - elsősorban sajátmaga jobbításán munkálkodik. A "közösség" - a kulcsszó a "miénk" - ez rendszerint a családot, a szűkebb környezetet, barátokat, esetleg az országot jelenti. Több felelősséget vállal, mint amennyi a sajátja / nem csak magáért, másokért is/.

Az "emberiség" - kulcsszó az "Önöké" - Ön nem tesz különbséget faj, hit, bőrszín között. Hisz az önzetlenül nyújtott szolgálatban.

I N T R O V E R T Á L T & E X T R O V E R T Á L T

Ez a két szám többet árul el arról, hogy mik is vagyunk valójában. Ellenőrizze, hogy az intro- vagy az extrovertált kategóriában van-e magasabb pontszáma! Amennyiben az introvertált pontszáma a magasabb, Ön egy álmodozó, aki keresi és várja, hogy elérje a megvilágosodás állapotát. A dolgokat nagy perspektívában látja. Néha idealista és szereti a szépséget.

M A G Á N H A N G Z Ó

Keresztneve első magánhangzója azt mutatja meg, hogyan viselkedik Ön általában (bizonyos szituációkban). Azt is megmutatja, hogy milyenek érzelmi reakciói.

A K I F E J E Z É S S Í K J A I

A tudatosságnak négy szintje van: a mentális, fizikai, érzelmi és intuicionális. A számmisztikában ezek a kifejezés síkjai kategóriába esnek. Minden betű ezeknek a síkoknak az egyikét jelenti. Az teljes pontszám úgy jelenik meg, hogy minden egyes oszlopban összeadjuk a betűk által jelölt számokat. Ami alapjában fontos, az az, hogy mely oszlop mutatja a legmagasabb és a legalacsonyabb vibrációt, ez mutatja meg az alapvető tendenciákat.

C S Ú C S O K É S K I H Í V Á S O K

A kihívások megmutatják, hogy személyiségünkben melyek azok a gyenge pontok, amelyeket erősíteni kell. Azok az akadályok ezek, melyek meggátolnak bennünket végzetünk elérésében. Ha tudjuk, hogy melyek ezek a gyenge pontok, ki lehet őket javítani, és új események egész sorozata jelenik meg életünkben. A csúcsok és a kihívások összhangban működnek, megmutatják, hogyan tudjuk elsimítani az utunkban álló akadályokat. Életünknek négy évszaka van. Az első kihívás és csúcs életünk kezdetét, a tavaszt jelenti. A második kihívás és csúcs a nyár, a felelősségvállalás időszaka. A harmadik kihívás és csúcs az őszt, és egy érettebb gondolkodást jelképez. A negyedik kihívás és csúcs a telet, és a megszerzett tapasztalatok sikeres felhasználását jelenti. A fejlődés minden időszaka pontosan jelzett az egyén számára.

A P L A N É T Á K

A planéták, amelyek személyiségének négy fő területét irányítják: lelkét, belső énjét, külső énjét és születési erejét.
A planéták számmisztikai jelentése:
Az 1-es és a 8-as szám a Napot jelképezi: a középpontot, ami körül minden forog, a kezdetet.
A 2-es szám a Holdat jelképezi: a nyugodt erőt, amely a felszín alatti dolgokat befolyásolja.
A 3-as szám a Vénusz: a művészi módon kifejezett szerelmet jelenti.
A 4-es szám a Szaturnusz: felelős azért, hogy minden feladatot meg kell tanulni, a feladatkiosztó.
Az 5-ös szám a Mars: változást, aktivitást, kiterjedést jelent. Hatása nyugtalanságot okoz.
A 6-os szám a Jupiter: védelmező, birtokló. A szeretet mélyebb aspektusai felé mutat.
A 7-es a Merkúr: az ésszel kapcsolatos, intellektuális , érdeklődő.
A negatív oldala: bizonytalan és félénk.
A pozitív oldala: tudás, bölcsesség, tükrözés, kifinomultság, egyensúly.
A 9-es szám az Aura: minden egyes szám hatása érvényesül.
A 11-es szám a Neptunusz: lelki, misztikus, látomásokkal, sugallatokkal teli.
A 22-es az Uránusz: a masszív erőt jelképezi, mely rombol azért, hogy egy jobb formát hozzon létre.
A 33-as a Plútó: nyugodt, erős, átható, gyakran felfoghatatlan. Hatása nagyon elenyésző.

S Z Í N E K É S K Ö V E K

Lelke, belső és külső énje, születési ereje és irányultsága színeit és köveit elemzésében a jobb oldal alján találja. A következőkben felsoroljuk a színek és a kövek jelentését, amely utal mind az öt életterületre.
Javasoljuk, hogy ne viseljen kettőnél több színt, vagy követ egyidőben, mert így a vibrációk egymást kiolthatják.
Hogyha az egyik színe sárga, arany, vagy ezüst, akkor inkább ilyen színű ékszereket, mint ruhákat viseljen. Pl. a 9-es sárga-arany szín és az opál kő együttes viselete borzasztó hatást keltene.
Lélek - ha lélek számának megfelelő színű színt, vagy követ visel, lelkével nagyobb harmóniába kerülhet és könnyebben tud relaxálni.
Belső én - ha belső én számának megfelelő színű színt, vagy követ visel, könnyebben el tudja érni álmait és vágyait.
Külső én - ha külső én számának megfelelő színű színt, vagy követ visel, olyan lehetőségek és helyzetek adódnak életében, melyekkel könnyebben meg tudja valósítani életcélját.
Születési erő - ha születési erő számának megfelelő színű színt, vagy követ visel, több mindenre lesz képes és tehetségét is támogatják a színek és kövek vibrációi. Olyan helyzetekkel találkozik, amelyek segítik előző életéből hozott feladatának megvalósításában.
Irányultság - ha irányultság számának megfelelő színű színt, vagy követ visel, megtalálja a megfelelő cselekvés irányát.