Pentagramma

pentagramma vagy pentagram a szabályos ötszög átlói által alkotott ötágú csillag.A pentagram a görög pentagrammon szóból származik, s szabályos ötszög átlói által alkotott ötágú csillagot jelent. Kevésbé ismert neve pentalfa, magyarul boszorkányszögként említik. Korábban Pythagoras-féle jelvénynek is hívták, ugyanis a nagy filozófus, matematikus tanítványainál, a pythagorikusoknál fontos vallási szerepet töltött be, sőt, a testi- és lelki egészség talizmánjának tartották, mely csodás hatalommal bír.

Legkorábban az időszámításunk előtti 3000-3500-as években, mezopotámiai írásokban tettek róla említést. Érdekesség, hogy még ugyanezekben az évszázadokban feltűnt Egyiptomban is, mint a hatalom, az uralkodás jelképe. A pentagram megítélése, és a neki tulajdonított jelentés ezt követően is civilizációnként és korszakonként változott.

Az ókorban a csillag öt ága még öt különböző bolygót jelentett, így a Jupiter, Mars, Merkúr, Szaturnusz és Vénusz együttest. Ugyanekkor Babilóniában feltételezhetően az öt irányt: elöl, hátul, balra, jobbra és felül. Aztán a középkorban az öt őselemet, mint a víz, a levegő, a föld, a tűz és az ötödik csúcs pedig valamely misztikus szimbólumot; egyes kutatók szerint a fény és megvilágosodás angyalára, Luciferre való utalás ez. Paracelsus szerint – korának kiemelkedő orvosa, aki  mindamellett okkultista vezető is volt –, a pentalfa a leghatalmasabb jel.

A későbbiek folyamán még olyan jelentéseket is tulajdonítottak neki, mint az öt érzék: látás, hallás, ízlelés, szaglás, tapintás; az egészség; vagy Jézus öt sebhelye. Egyik csúcsát megnyújtva pedig a Hajnalcsillag ábráját kapjuk. Meglepő módon a pentagram a betlehemi csillag jelképe is.

Mai, negatív tartalommal bíró jelentését az újkorban nyerte el. Amikor ugyanis néhány nevesebb tagnak köszönhetően a szabadkőműves mozgalmak jelentős része megismerhetővé vált, akkor alapította meg pár volt tag a hírhedt Golden Down titkos rendet. Ők vezették be a pentagram-rituálét, amely során egy lefelé fordított ötágú csillagba – amely önmagában még nem bír negatív tartalommal –, egy Baphomet-fejet, azaz egy kecske fejét rajzolták, ezt Sátáncsillagnak nevezve. A rituálé célja, hogy kapcsolatba léphessenek a levegő mágikus lényeivel. Tanításuk szerint olyan mitikus lények vesznek körül bennünket energia formájában, mint a slyph-ek (kicsi, szárnyas tündér-szerű lények), gnómok, sellők, szalamandrák, eme teremtmények különböző formát és alakot tudnak ölteni. Ezen rituálék után terjedt el a rend tagjairól, hogy Baphomat imádói, s ez volt az egyik ok, ami a fordított ötágú csillag mai negatív megítéléséhez vezetett.

A másik, LaVey tiszteletes. Baphomet és az Ördög között semmilyen kapcsolat nem volt, egészen a 20. századig, amikor Anton LaVey megalapította a Sátán Egyházát, melynek egyben főpapja is volt. Megírta a Sátáni Bibliáját, s az ő nevéhez köthető a sátánizmus vallásként való elismertetése. A keresztény egyház több ízben is fellépett a szimbólum ellen, melyet időről időre kapcsolatba hoztak az ördögökkel és a boszorkányokkal. De a Sátán Egyháza tevékenységének „hála”, amely a Golden Down által kitaposott ösvényen haladt, s egyik jelképéül a fejtetőre állított ötágú csillagot választotta, a pentagram hivatalosan is össze lett kapcsolva a keresztény hitvilág ördögképével. Ezért gondolják sokan – tévesen -, hogy a felfelé mutató pentagram a jó, a lefelé fordított pedig a rossz, a gonosz szimbóluma.

Manapság pedig egy kisebb üzletág szerveződött e trend köré. Így már nem csak Marokkó zászlajában, és a Brigate Rose nevű olasz marxista terrorista csoport jelképeként találkozhatunk vele, hanem pólók és baseball sapkák, valamint kislányok nyakában lógó medálok díszítőelemeként.

A Föld a bal alsó sarok felé mutat, színe: zöld. Erőt, stabilitást jelent (”Legalább egyik lábunkkal mindig a földön álljunk!”) A zodiákuson a Bika, a Szűz és a Bak felel meg e jegynek. Égtája: Észak. Jele: keresztben áthúzott, csúcsával lefelé mutató egyenlő oldalú háromszög. Más tanítások szerint a színe: fekete. Iránya: az “alvilág”, a kollektív tudattalan birodalma.

A Tűz a jobb alsó sarok felé mutat: a vulkánok, vagyis szenvedélyeink, indulataink birodalma felé. Színe: vörös. Erő, tűz, szenvedély a jelentése. Zodiákus megfelelői: a Kos, Oroszlán, Nyilas. Égtája: Dél. Jele: Csúcsával felfelé mutató egyenlő oldalú háromszög.

A Levegő bal oldalra mutat; színe: sárga. A kommunikációhoz kapcsolódik. Jele: csúcsával fölfelé mutató, keresztben áthúzott, egyenlő oldalú háromszög. Zodiákus megfelelői: Vízöntő, Ikrek, Mérleg. Égtája: Kelet.

Jobbra mutat, vele átellenben a Víz. Színe: kék. Égtája: Nyugat. Jele: csúcsával lefelé mutató egyenlő oldalú háromszög. Hajlékonyság, alkalmazkodás és az érzelmek kapcsolódnak hozzá.

A csillag fölfelé mutató csúcsa az “Ötödik Elem”: a Szellem, a Spiritusz.

Ha a megadott sorrendben rajzoljuk fel a pentagramma vonalait, láthatjuk, hogy minden egyes elem csak egy-egy másik alapelemmel áll kapcsolatban: A Tüzet a Levegő táplálja, a Föld csak a Vízzel kapcsolódva hoz létre új, alakítható minőséget.

A Szellem uralja mind a négy alapelemet. Ez a spirituális alkímia és a mágia alaptanításának lényege is. Ha nem felejtjük el, hogy a pentagramma emberi alakot is szimbolizál, és ha két lábbal a földön állva, két karunkat a világ felé kitárva folyton a szellem tökéletességét is szem előtt tartjuk, arra törekszünk, akkor megőrizzük az elemek harmóniáját, és minden megnyilvánulásunk a természet rendje szerint történik.

Leonardo da Vinci számára a pentagram az ember szimbóluma volt,erről meg is maradt a híres festménye,melyen az embert a pentagram méretei szerint festette meg.